Leder Asgeir Slåttnes og nestleder Svein Olav Thomassen har sagt seg villig til å fortsette som tillitsvalgt i bondelaget også i 2016, mens Daniel Arne Hansen har takket nei til å fortsette i fylkesstyret. De øvrige styrerepresentanter har sagt seg villige til å fortsette sine verv.

21. januar avholdes første møte i valgkomiteen og lokallagene oppfordres til å komme med forslag på kandidater som vil gjøre en god jobb for landbruket i fylket. Det vil legges vekt på god fordeling når det gjelder produksjon og på å oppfylle kravet om flere kvinner i styret.