Programmet er todelt: første delen omhandler agronomi, og det er spesielt fokus på jordpakking. Både NMBU, NIBIO og gårdbrukere skal formidle sin kunnskap på området. Siste del av programmet er viet rekruttering. Her vil både Troms landbruksfaglige senter, 4H, "bondenettverket" fra Trøndelag og lokale bønder dikutere tiltak for å sikre rekrutteringa til landbruket i fylket.

Programmet kan du ser her: https://www.bondelaget.no/getfile.php/13721274-1453282004/MMA/Bilder%20fylker/Troms/Program%20Haraldvollen.docx