Årsmelding frå Rogalandsgarden

  • Tips en venn om denne siden

Samvirkeorganisasjonene i Rogaland har sitt eget utviklingsprosjekt i Kamerun, - for tiden i Sambolabo, en liten landsby vest i landet. 2014 var starten på den nye 3 - årsfasen 2014-2016.

Våre to prosjektmedarbeidere sitt hovedfokus er å lære befolkningen å organisere seg i bro- og brønnkomiteer og informere om sparegrupper som er både for kvinner (og barn) og menn. Utlån av penger har de jobbet mye med, og det gir kapital til å kjøpe utstyr som igjen gir dem inntekter. Til sammen 13.500 kr er blitt utlånt til kortsiktige lån. Det er 192 menn og 176 kvinner som er organisert i grupper i området.

I 2014 har aktiviteter blitt utført etter planen, og to nye broer er bygd. Den lengste av disse var 22 meter. Dette betyr mye for lokalbefolkningen som både kommer seg frem til markedet med varer, og til skoler og sykehus.

En brønn på 10,5 meter dybde har gitt en landsby rent vann, som er av stor verdi for innbyggerne der.

Det har i år vært kjøpt inn en mølle, som allerede første året har gått med overskudd.
I tillegg har Iya Paul hatt fokus på utnytting av husdyrgjødsel og dyrkningsteknikker.

Vår kvinnelige prosjektmedarbeider Asta Pauline har lært en gruppe unge og voksne kvinner strikking, og flere medlemmer av bygdekvinnelag i fylket har gitt garn og utstyr som er blitt sendt ned.

Dette året har vi hatt en artikkel om Rogalandsgarden i Bondevennen sitt julenummer. Vi har også lagt ut informasjon på nettsidene til Bondelaget, Bygdekvinnelaget og 4H, samt på Facebook under " Rogalandsgarden". Det var også sendt ut pressemelding til alle lokalaviser om mulighet for å være med som deltaker på tur i 2015.

En stor takk til alle innsamlede midler, som kommer fra kor, foreninger, høsttakkegudstjenester, bursdager osv. Totalt 276.699,13 kr har blitt innsamlet i 2014! Nesten halvparten av pengene kommer fra høsttakkegudstjenester som bygdekvinnelaga er engasjert i. 4 H er også aktive bidragsytere, og Rogaland Bondelag sitt årsmøte gikk inn for at hvert lag skulle prøve å gi 1000 kr i året i støtte. Vi ser også at flere ønsker å være med som faste givere på kontonr. 32015445636 der en selv velger størrelsen på beløp.

Evalueringstur er planlagt i februar 2015, og det er med stor spenning vi ser frem til å se utviklingen som har skjedd siden sist tur i 2012. Etter rapporter å dømme så betyr vårt bidrag mye for utviklingen for enkeltpersoner og samfunnet i Sambolabo - området. Det viktigste er likevel at motivasjonen for endring ligger hos dem selv.

mayo-koui

Nå bygges det

Å krysse elva Mayo-Koui har været krevende. Se film og bilde av bilen som man prøver å dytte opp fra elva

Sparing skaper muligheter

Aissatou er ei eldre kvinne som har spart i flere år. 31 desember i fjor fikk hun utlevert sparebeløpet sitt.

bru

Avgang Kamerun

13 februar reiser 3 av de 4 medlemmene i U-landsutvalget, pluss et tidligere medlem, til Kamerun.

Ny bru i 2018

I disse dager er det full mobilisering av flere landsbyer for å forberede arbeidet til den nest største brua vi har bygd i regionen.

årsmøte bjerkreim bygdekvinnelag

En stille omveltning

Onsdag 25 oktober var snaut 30 damer samla til årsmøte i Bjerkreim Bygdekvinnelag på Vikeså. Foruten årsmøtesaker var det fokus på bistandsarbeidet i Sambolabo.

tur til Sambolabo

Tur til Kamerun

I tidsrommet 13 til 24 februar 2018 vil det bli arrangert tur til Kamerun. Hva med å se Rogalandsgarden i Kameruns arbeid selv?

Gutt drikker skittent vann

Ny brønn i Mayo Kouladje

Mayo Kouladje er en liten landsby med ca 300 mennesker som ligger ca 27 km fra Sambolabo. Nå har de endelig fått et skikkelig brønn.

Våre samarbeidspartnere