Fredag 14. februar 2020 vil Nærbø Bygdekvinnelag i lag med Nærbø Bondelag, Nærbø Bygdeungdomslag og Vigre 4H arrangere en konsert til inntekt for arbeidet i Sambolabo. I tillegg til mannskoret Frimenn vil lokale krefter som Tor Salte og Torstein Obrestad m/ orkester delta. Vi vil også få et innslag fra 3 kvinner fra Nærbø som vil dele noen av inntrykka sine etter å ha besøkt Sambolabo. Velkommen!

Plass: Nærbø Kirke

Når: kl. 19.00, fredag 14. februar