Regnskapet for fjoråret er revidert og funnet i orden.
I 2018 ble det gitt 347.000 kr til prosjektet vårt og overført i alt 370.000 til Kamerun. Svak norsk krone er fremdeles en utfordring.

Vi merker oss en økning i private gaver - personer som gir et fast beløp hver måned.En stor takk til alle som står på for høsttakkefestene. Og til giverne.
For 2019 har U-landsutvalget godkjent et budsjett på 370.000 kr i Kamerun. To brønner skal graves i vår. De to siste større bruene på veien mellom Galim og Sambolabo skal bygges mot slutten av året mens det ennå er vann i elvene.