I februar er tanken å reparere/utvide brua over Mayo Sissim der elva har fraktet bort mye av den ene elvebredden siden den ble bygd i 2015.

Regnskapet for prosjektet i Kamerun for 2019 er nå revidert av offentlig godkjent revisor uten merknad. Her hjemme har vi fått i alt 316.000 kr inn på konto i fjor, mens vi har overført 360.000 kr til prosjektet i Kamerun. Hjertelig takk for alle bidrag.

For 2020 er budsjettet i Sambolabo på 315.000 kr. To brønner skal graves i vår og brua over Mayo Sissim repareres. Nye former og utstyr for brønnarbeidet må kjøpes inn til erstatning for dagens former som er utslitt. Ellers blir det fortsatt fokus på å følge opp de 12 spare- og lånegruppene, de 3 møllene, mikrokreditt og dyrkingsveiledning