Normalt lages bikubene på tradisjonelt vis av lokalt stråmateriale. Denne gangen har en ung birøkter, Daouda Djingui,  fått lån til å bygge seg bikuber slik vi kjenner til det i Norge. Det skal bli spennende å se hvordan økonomien i denne måten å drive birøkt på blir. Det er mange unge som har satsa på birøkt de siste åra. Det har vært lett å få solgt honningen til en grei pris.