Det vanlige har vært å gå i elva og hente vann. Slik dyra gjør. Og der folk vasker seg selv, klær og asjetter/kasseroller. I tørketiden kan de i beste fall finne vann i en brønn ved den nye skolen, 1 kilometer unna. Nå har de fått rent drikkevann i landsbyen - året rundt.

Den andre brønna er ferdig.