Arbeidet i Sambolabo har gått tilnærmet som normalt på tross av Koronapandemien som bl.a. førte til at alle landets skoler stengte ned ca. 1. april.  Med unntak av avgangsklassene på alle nivå har skolene ikke vært i gang før 5. oktober da alt startet opp igjen, en måned seinere enn normalt. De siste smittetallene for Kamerun viser 646 registrerte de siste 14 dagene med en stigende kurve. 

Spare- og lånegruppene

Rapporten for 1. halvår viser at arbeidet i spare- og låneforeningene fortsatt går bra. Utfordringen neste år er å gjøre dem mer selvstendige før vi overlater arbeidet fullt ut til dem selv og flytter arbeidet østover mot Galim.

Utfordringen er ikke de ukentlige møtene med registrering av innskudd, utlån og sparing, men når dette skal gjøres opp og pengene utbetales den enkelte hvert halvår er det så langt bare 3 av de 11 gruppene som er i stand til å ta dette «oppgjøret» selv.

De fleste medlemmene er analfabeter og nivået på mange av dem som har fått skolegang er beskjedent.

Brønner

Det er gravd to brønner i år. Den første i landsbyen Sissim, den neste i en landsby som heter Mayo Ibbe. Den ene brønnen er finansiert av 4 H klubber. Den totale kostnaden for de to ble på ca. 48.000 kr, av dette har landsbyene bidratt med ca. 25 %.

Begge brønnene er i landsbyer med helt nye skoler.

Økonomi

Vi har i år fått to store gaver fra lokale bondelag med 15.000 kr fra hver, og en konsert på Nærbø i februar ga 25.000 kr til prosjektet. Midt i oktober er samlede bidrag på vel 90.000 kr, og vi er spent på resultatet fra de mange høsttakkefestene rundt omkring. Vi har overført i alt 310.000 kr til prosjektet i Kamerun i år.

Hjertelig takk til alle bygdekvinnelag som er med og arrangerer høsttakkefestene med offer til prosjektet rundt om i fylket.

Prioriteringer for 2021

I 2021 håper vi at vi skal kunne ansette en ny kvinne som medarbeider i prosjektet med base i Galim. Med et relevant utdanningsnivå og kompetanse. Vi ønsker også å grave to brønner hvert år. De økonomiske rammene våre som er påvirket negativt av dagens lave kronekurs vil sannsynligvis føre til mindre fokus på brubygging i tida framover.

Møter?

Vi vil gjerne delta på møter i ulike lag i høst og vinter. Ta gjerne kontakt med Ole Eriksen på 48.35.88.80 eller ole.eriksen@vlj.no eller Gudmund Edland på 97.68.42.48 eller gudmund.edland@gmail.com for å avtale nærmere.

 

Følg oss gjerne på:

Facebook: Rogalandsgården i Kamerun – Sambolabo

Hjemmesidene til Rogaland Bondelag – søk «Rogalandsgarden»

 

VIPPS nr. 93169          Kontonr. 3201.54.45636