Ny medarbeider

Anna Nyin fra Galim begynte som ny «animatrice» (påvirker, oppmuntrer på norsk), 1. februar. Hun er utdannet hjelpepleier. Hun skal først og fremst arbeide med og blant kvinnene og bidra til å danne nye grupper i landsbyene med base i Galim.

Hun snakker både fransk, nizaa og fulani. Nizaa og Fulani er de to store folkegruppene i området, og Galim er Nizaa-folkets hovedby og kulturelle sentrum.

De første månedene bor hun i Sambolabo for å få nødvendig opplæring og følge opp gruppene i selve Sambolabo mens Iya konsentrerer seg om brustøping og brønngraving.

Spare- og lånegruppene

Rapporten for 2021 viser at arbeidet i de 11 spare- og lånegruppene fortsatt går bra. Statistikken for 2020 viser framgang i sparingen, 73,8 millioner francs cfa totalt i 2020 mot 63,9 millioner i 2019. 74 millioner francs cfa tilsvarer omtrent 1,4 millioner norske kroner, så det er betydelige beløp som sirkulerer i gruppene

Det var i alt 619 medlemmer i gruppene i 2020

Brønner trenger og vedlikehold. Derfor har Iya sammen med de aktuelle brukerne nå i løpet av tørketida fått tømt og renska opp to brønner i Sambolabo. Den ene fikk og nytt og sikrere lokk. Brønner

Ellers er det en brønn på budsjettet for 2021. Den ligger i landsbyen Mayo Djoumbare øst for Sambolabo og arbeidet startet opp ca. 1. mars. Det gamle utstyret for brønngraving synger på siste verset, og det har blitt kjøpt inn nytt på fjorårets budsjett. Det skal hentes i byen Garoua nord i landet om en måneds tid.

Arbeidet med årets bruprosjekt over Mayo Djarandi er godt i gang. Hvis alt går etter planen kan en støpe dekket i slutten av neste uke. Denne brua ligger på en vei som tar av nordover fra veien mellom Galim og Sambolabo mot en stor landsby som heter Koui Djamnati.

Økonomi

Koronaen har nok prega innsamlinga til prosjektet vårt i 2020. Dei totale inntektene var på 251.000 kr mot 316.000 i 2019. De fleste haust-takkefestene gikk nok omtrent som vanlig mens vanlige lagsmøter i stor grad har vært avlyst.

Uansett er vi veldig takknemlige for at vi kom noenlunde i mål i 2020. Budsjettet for arbeidet i Kamerun er på ca. 250.000 kr for 2021.

Møter?

Vi vil gjerne delta på møter i ulike lag når vi igjen kan samles til høsten. Ta gjerne kontakt med Ole Eriksen på 48.35.88.80 eller ole.eriksen@vlj.no eller Gudmund Edland på 97.68.42.48 eller gudmund.edland@gmail.com for å avtale nærmere.