Nå utfordrer bondelaget i Egersund andre bondelag å gi penger til nye brønner eller broer o.l. i området vi jobber i. Ta gjerne kontakt med U-landsutvaldet om dere ønsker en konkret utfordring dere gjerne vil støtte.