I Mbamti Djoumbali har en ungdom starta opp med en butikk. Landsbyen teller bare noen få hundre mennesker, men det er viktig at noen selger de mest nytta varene som trengs. i 2018 ble det gitt 54 mikrokreditter til medlemmene i de 5 gruppene som driver med mikrokreditt. Beløpene de fikk varierte fra knapt 200 kroner til ca 3000 kroner. I gjennomsnitt fikk hver lånetaker 820 kroner. Trenden er helt klar - færre lånetakere som får større beløp.