Det gikk ikke så lenge før de fikk problemer med mølla. Dårlig vedlikehold og svak motor satte den etter hvert ut av drift. Det viste seg at motoren til mølla ikke var sterk nok til å male mais, som er hovedføden i området.  Prosjektet bestemte derfor å selge mølla og med hjelp av inntekter fra de to andre møllene har de nå kjøpt en ny mølle med en motor som er tre ganger så sterk som den forrige og lik den siste som ble kjøpt. Vi satser på at nyinvesteringen vil ny giv og et godt resultat. Som bildet viser er installering av mølla straks ferdig.