Matforsyning blir aldri en parentes i historien

Publisert 22.05.2014
  • Tips en venn om denne siden

- Skiftende regjeringer blir en parentes i historien. Landets matforsyning blir aldri en parentes, skriver fem tidligere bondeledere i Møre og Romsdal i et leserinnlegg.

Øverst fra venstre: Jørgen Holte, Knut Sjømæling og Gunnar Wentzel. Nederst f.v.: Guttorm Kjelsvik og Gunnar Waagen.De fem tidligere bondelederne i Møre og Romsdal Bondelag er fylkeslederne Jørgen Holte, Volda, Guttorm Kjelsvik, Vestnes, Gunnar Waagen, Tingvoll, Knut Sjømæling, Gjemnes, og tidligere organisasjonssjef Gunnar Wentzel, Molde.

Her er hele leserinnlegget:

Matforsyning blir aldri en parentes i historien - slik som skiftende regjeringer

- Skiftende regjeringer blir en parentes i historien. Landets matforsyning blir aldri en parentes. Slik har øybonden Odd Einar Fjørtoft så klokt formulert det. Frp og Høyre må gjerne vise gjennomføringskraft og vilje til forenkling. Men med sine forslag til raske omprioriteringer og kraftige strukturendringer i jordbruksforhandlingene er regjeringen i ferd med å kaste barnet ut med vaskevannet. Tiltakene gir ikke realistiske mål eller virkemidler for alle de unge som vil satse på landbruk.

Sentrum i norsk politikk anført av KrF og Venstre er i posisjon til å innfri mer av sine ambisjoner for matpolitikken. I forhold til kjøpekraften kan forbrukerne velge blant verdens rimeligste kvalitetsmat fra eget land. Nå er tiden for alle venner av norsk mat til å handle. – En av de viktigste politiske sakene vi står overfor, sa en sentral Ap-politiker. - Det har ikke vært mat til alle i dette landet de siste 200 årene, har historikere minnet om under grunnlovsjubileet, trass i samhørighet med Danmark og Sverige.

FN har slått fast at familielandbruket er avgjørende for matforsyning og velferd verden over. Den danske bondefamilien har rasjonalisert og endt opp overarbeidet og forgjeldet trass i jorder og klima vi bare kan drømme om. Norsk landbruk har i mange år hatt en effektivitetsutvikling på 6,5 prosent, tilsvarende norsk oljevirksomhet, og langt over annen virksomhet. I et høgkostland med blandingsøkonomi er mange ting avhengig av statsbudsjettet. Over statsbudsjettet investerer vi årlig 30 milliarder kroner i oljen, 43 mrd kr på forsvaret, og har satset 14 mrd kr på matforsyningspolitikken. Privat bruker vi omkring 35 mrd kr året på pengespill.

I våre heimkommuner er det imponerende satsing på nye driftsbygg og varierte landbruksbaserte næringer: Landkommunen Gjemnes har bygdeslakteri, Dyregodager og er svært landbruksbasert. Tingvoll med gardsmatforedling, Bioforsk økologisk forskningsstasjon, og et allsidig jord- og skogbruk. Vestnes med landbruksskole-VGS, Tine-meieri med spesialiteter, kjøttforedling, hest som næring, senter for svineholdet og Felleskjøpets kraftfórfabrikk. Høgskolekommunen Volda produserer også mye geitemjølk og har mange gardsbaserte småkraftverk. Industrikommunen Molde ble etablert på tømmer og flere unge har nå bygd eller bygger fjøs.

Som tidligere bondeledere har vi vært opptatt av dialog med de næringsorienterte partiene Frp og Høyre som har stått sterkt rundt i vårt fylke. - Vi vil også så gjerne bli stolte av det en yngre landbruksminister fra vårt fylke med politisk erfaring fra hovedstaden, ei odelsjente og tobarnsmor oppvokst på et familiedrevet mjølkebruk, kan utrette for bygdene og matforsyninga.

Knut Sjømæling, Gunnar Waagen, Guttorm Kjelsvik, Jørgen Holte, Gunnar Wentzel

- Ein siger for fornuften

- Fem års vaksenopplæring gir omsider frukter i praktisk politikk, seier fylkesleiar Oddvar Mikkelsen i Møre og Romsdal Bondelag om jordbruksavtalen som vart underteikna 16. mai.

-Tar ikke utfordringene på alvor

- Regjeringa har lagt fram et svakt tilbud. De tar ikke utfordringene i norsk landbruk på alvor, sier leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen.

Før jordbruksforhandlingane….

- Eg vil forberede meg sjølv og alle andre ved å liste opp ulike bortforklaringar om bønder si inntekt, brukt av den blåblå regjeringa, skriv nestleiar i Møre og Romsdal Bondelag, Gunnhild Overvoll, i eit lesarinnlegg.

I bokseringen med landbruksminister Dale

- Det er mildt sagt et slag under beltestedet når landbruksminister Dale hevder «tilskudd har ført til lavere inntekt hos bonden», skriver styremedlem i Møre og Romsdal Bondelag, Marte Halvorsen, Halsa, i et leserinnlegg.

Meir tull om tall frå Dale

Fylkesleiar i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, skriv i eit lesarinnlegg at vi ikkje må drive ein politikk som byggjer opp dei satsingsvillige for deretter å rive dei ned med overproduksjon og prisfall etter investering.

Oddvar Mikkelsen

Oppfyller ikkje måla i landbruksmeldinga

Bondeorganisasjonane braut i mai årets jordbruksforhandlingar fordi statens tilbod ikkje ga rom for dei nødvendige satsingane som må til for å sikre rekruttering til næringa og for å oppfylle måla i den nye stortingsmeldinga om jordbruket. Sjølv om landbruket 26. juni vart einige med staten om ei fordeling av midlane i tråd med føringane frå Stortinget, er det ikkje i år inngått ei ordinær jordbruksavtale med staten.

Oddvar Mikkelsen

Ingen satsing på landbruket!

- Regjeringa viser ingen vilje til å satse på landbruket, og følger ikke opp Stortingets landbrukspolitikk. Vi kan ikke skrive under på en avtale som svekker norsk matproduksjon, sier leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen.

Vestlandsbonden prioritert i jordbrukskrava

(NRK MØRE OG ROMSDAL): – Jeg syns det er et godt krav fra bondeorganisasjonene, sier fylkesleder i Bondelaget, Oddvar Mikkelsen. Vi er ei lavinntektsgruppe, så at vi stiller et relativt høyt krav er bare rimelig og på sin plass. Kravet er godt tilpassa Møre og Romsdal.

Oddvar Mikkelsen

Vestlandet er ikkje skapt for Dales landbrukspolitikk!

Kvifor støttar ikkje Sunnmørsposten ein politikk som er til gagn for næringslivet i eigen region? Det spør leiar i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, i eit lesarinnlegg og tilsvar til avisa sin leiarartikkel 8. april.

Prioriter små og mellomstore bruk

Melk på små og mellomstore bruk, og storfekjøttproduksjon utenfor kornområdene, er styret i Møre og Romsdal Bondelags prioriterte hovedsatsingsområder som de har sendt inn i sitt innspill til Norges Bondelag før årets jordbruksforhandlinger.

KrF og V med sterk støtte til landbruket

Steinar Reiten (KrF) kunne garantere at jordbruksmeldinga ikke er til å kjenne igjen når den behandles i Stortinget. Pål Farstad (V) mente konklusjonene i jordbruksmeldinga ikke henger på greip, og den vil garantert ikke se slik ut når Venstre har sagt sitt.

Dette skjer i Møre og Romsdal Bondelag

Onsdag
26
September

Styremøte M&R Bondelag

Torsdag
04
Oktober

Styretur M&R Bondelag

Onsdag
21
November

Tema- og skattekurs for regnskapskontor

Kristiansund

Våre samarbeidspartnere