Her kan du laste ned heftet i PDF – klikk her

Prosjektet ”Betong i landbruket” var et brukerstyrt forsknings- og utviklingsprosjekt på betongskader i landbruksbygg.

Norges Bondelag sto som eier i samarbeid med Gjensidige, Landbrukstilsynet og betongbransjen. Sintef i Trondheim og Landbrukshøgskolen ved Institutt for landbruksteknikk var faglige aktører sammen med landbruksavdelingene hos fylkesmannen i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag.

Prosjektet arbeidet først og fremst med skader på dragere, spaltegolv og dekke i husdyrfjøs, men så også på utvendige prefabrikkerte gjødselkummer og gjødselporter. Prosjektet tok ikke spesielt for seg betongsiloer eller trykkskade på kjellervegger.