Publisert 18.09.2013
  • Tips en venn om denne siden

Fra det årlige møtet om uttale til jordbruksforhandlingene - 5. mars 2019 på Molde Fjordstuer i Molde.
Sittende foran f. v.: Fylkesleder Oddvar Mikkelsen, Surnadal, styremedlem Petter Melchior, Norddal, styremedlem Vegard Smenes, Averøy, 1. vara Marte Halvorsen, Halsa, styremedlem Odd Bjarne Bjørdal, Ørsta, rådgiver Rose Bergslid og organisasjonssjef Arnar Lyche.
Stående bak f. v.: Nestleder Gunnhild Overvoll, Stranda, Inge Martin Karlsvik, Eide (Landbruk Nordvest, styreleder), Per Eldar Nakken (Landbruksavd. M&R, observatør), Peder Asgeir Sylte, Eide (TYR M&R fylkesleder), Birgit Oline Kjerstad, Haram (TINE Eierutvalg/Rådsmedlem), Bente Bjerkeset Solenes, Gjemnes (Felleskjøpet Agri, distriktsrådsleder), Sivert Mauset, Surnadal (TYR M&R), Monica Frisvold Vågan, Rauma (M&R Bygdekvinnelag, fylkesleder), 2. vara Konrad Kongshaug, Averøy, Ronald Slemmen, Fræna (M&R Sau- og geit, fylkesleder) og Olav Håkon Ulfsnes, Aure (Nortura, konsernstyremedlem) (Foto: Arild Erlien).

Styret i Møre og Romdal Bondelag sender kvart år uttale framfor jordbruksforhandlingane, som vert handsama i utvida styremøte i lag med tillitsvalde for dei regionale samvirkeorganisasjonane. Klikk på årstal i link nedanfor for å lese dei årlege uttalene.

Dette skjer i Møre og Romsdal Bondelag

Fredag
06
mars

Næringskonferansen 2020 «Levedyktig landbruk»

Hotell Alexandra, Molde
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøtet 2020

Hotell Alexandra, Molde
Lørdag
28
mars

Temadag Eigarskifte

Scandic Hotel Alexandra, Molde

Våre samarbeidspartnere