- Vi er ikke kjedenes argument for å øke matprisene. Prisøkningen på jordbruksprodukter i årets forenklede jordbruksforhandlinger var små, beregnet til en femtilapp per forbruker fordelt utover året. Resten av økningen må kjedene og Coop komme med en bedre forklaring på, sier Konrad Kongshaug.

På NRK Dagsrevyen torsdag var det fokus på at prisveksten i dagligvare er dobbelt så høy som den generelle prisveksten så langt i år. Bjørn Takle Friis i Coop skyldte på valutaendringer, økte priser fra leverandør, og et velfortjent og godt jordbruksoppgjør.

Fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag, Konrad Kongshaug, reagerer på at Coop her urettmessig skylder på bøndene, at jordbruksoppgjøret brukes som grunn for å skru opp matprisene i butikk.

Tåkelegging

Denne tåkeleggingen er en av grunnene til at Bondelaget er så opptatt av kjedemakt. - Vi ønsker at forbrukerne skal få se hvordan prisen på matvarer settes, sier han.

Konrad Kongshaug påpeker at koronakrisen har medført økte kostnader til produksjonen av flere produkter, blant annet kostnader til fôr. Det kan være en del av grunnen til prisøkningen. Vi er opptatt av at kostnadene ved å produsere maten skal reflekteres i prisen.

- Det forklarer ikke hele prisøkningen. Norske jordbruksvarer har steget mindre i pris enn andre norske varer (utenom energi), importerte jordbruksvarer og importerte varer utenom jordbruksvarer de siste tolv måneder. Vi bidrar altså minst til prisveksten, sier Konrad Kongshaug i Møre og Romsdal Bondelag.