I bokseringen med landbruksminister Dale

Publisert 24.04.2018
  • Tips en venn om denne siden

- Det er mildt sagt et slag under beltestedet når landbruksminister Dale hevder «tilskudd har ført til lavere inntekt hos bonden», skriver styremedlem i Møre og Romsdal Bondelag, Marte Halvorsen, Halsa, i et leserinnlegg.

Her er innlegget som sto på trykk i Tidens Krav 23. april:

I bokseringen med landbruksminister Dale

Våren er i emning og oppkjøring til landbruksoppgjøret er i gang. På samme måte som forberedelser til en boksekamp, starter oppkjøringa med olme blikk og provoserende uttalelser. Landbruksminister Dale uttaler «tilskuddene fører til overproduksjon og lavere inntekt til bonden». I dette utsagnet er det noe som skurrer. Hvordan kan det da ha seg at vi tidligere har hatt tilskudd som ikke har ført til overproduksjon?

Det er mildt sagt et slag under beltestedet når landbruksminister Dale hevder «tilskudd har ført til lavere inntekt hos bonden». Det er ansvarsfraskrivelse av egen politikk. Landbruksnæringa er en politisk styrt næring med politiske mål som å opprettholde bosetting og sysselsetting i distrikta, hindre gjengroing, være selvforsynt med mat og sikre trygg mat på norske ressurser.

Hva har skjedd de siste åra i landbruket? Styres det mot de ovennevnte mål? Det vi ser er at produksjonen styres fra distrikt til sentrale strøk. Vi ser en betydelig gjengroing og vi er avhengig av utenlandske ressurser i egen matproduksjon.

Oppdraget til Dale og regjeringen er å styre etter disse målene og innrette tilskuddene for å nå de landbrukspolitiske målene. Når de ikke klarer det, ja da har de ikke greid oppgaven. Når vi nå ser overproduksjon i flere produksjoner er det i stor grad grunnet politiske valg.

Nå ser vi at bøndenes inntekt gikk ned i fjor. Forutsetningene som ble lagt til grunn slo ikke til. Inntekten ble lavere og utgiftene ble høyere. Når disse fakta er kommet på bordet er det et behov for å legge skylden over på noe annet enn de politiske valg som er gjort. Det blir feil å si at tilskuddene er årsak til lavere inntekt. Utsagnet er ment å kamuflere en politisk retning som ikke når de landbrukspolitiske måla.

Med en landbruksminister som skylder på tilskuddene så har han satt i gang innledende runde til jordbruksforhandlingene.

Jeg håper harde fakta vil slå knockout på denne type ansvarsfraskrivelse for ikke å nå de landbrukspolitiske målene.

Marte Halvorsen

Bonde, Valsøyfjord

- Bøndene står ikke med lua i handa

- Bøndene står ikke med lua i handa, skriver fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen i et leserinnlegg som sto på trykk i Nationen i går.

- Ein siger for fornuften

- Fem års vaksenopplæring gir omsider frukter i praktisk politikk, seier fylkesleiar Oddvar Mikkelsen i Møre og Romsdal Bondelag om jordbruksavtalen som vart underteikna 16. mai.

-Tar ikke utfordringene på alvor

- Regjeringa har lagt fram et svakt tilbud. De tar ikke utfordringene i norsk landbruk på alvor, sier leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen.

Før jordbruksforhandlingane….

- Eg vil forberede meg sjølv og alle andre ved å liste opp ulike bortforklaringar om bønder si inntekt, brukt av den blåblå regjeringa, skriv nestleiar i Møre og Romsdal Bondelag, Gunnhild Overvoll, i eit lesarinnlegg.

Meir tull om tall frå Dale

Fylkesleiar i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, skriv i eit lesarinnlegg at vi ikkje må drive ein politikk som byggjer opp dei satsingsvillige for deretter å rive dei ned med overproduksjon og prisfall etter investering.

Oddvar Mikkelsen

Oppfyller ikkje måla i landbruksmeldinga

Bondeorganisasjonane braut i mai årets jordbruksforhandlingar fordi statens tilbod ikkje ga rom for dei nødvendige satsingane som må til for å sikre rekruttering til næringa og for å oppfylle måla i den nye stortingsmeldinga om jordbruket. Sjølv om landbruket 26. juni vart einige med staten om ei fordeling av midlane i tråd med føringane frå Stortinget, er det ikkje i år inngått ei ordinær jordbruksavtale med staten.

Oddvar Mikkelsen

Ingen satsing på landbruket!

- Regjeringa viser ingen vilje til å satse på landbruket, og følger ikke opp Stortingets landbrukspolitikk. Vi kan ikke skrive under på en avtale som svekker norsk matproduksjon, sier leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen.

Vestlandsbonden prioritert i jordbrukskrava

(NRK MØRE OG ROMSDAL): – Jeg syns det er et godt krav fra bondeorganisasjonene, sier fylkesleder i Bondelaget, Oddvar Mikkelsen. Vi er ei lavinntektsgruppe, så at vi stiller et relativt høyt krav er bare rimelig og på sin plass. Kravet er godt tilpassa Møre og Romsdal.

Oddvar Mikkelsen

Vestlandet er ikkje skapt for Dales landbrukspolitikk!

Kvifor støttar ikkje Sunnmørsposten ein politikk som er til gagn for næringslivet i eigen region? Det spør leiar i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, i eit lesarinnlegg og tilsvar til avisa sin leiarartikkel 8. april.

Prioriter små og mellomstore bruk

Melk på små og mellomstore bruk, og storfekjøttproduksjon utenfor kornområdene, er styret i Møre og Romsdal Bondelags prioriterte hovedsatsingsområder som de har sendt inn i sitt innspill til Norges Bondelag før årets jordbruksforhandlinger.

KrF og V med sterk støtte til landbruket

Steinar Reiten (KrF) kunne garantere at jordbruksmeldinga ikke er til å kjenne igjen når den behandles i Stortinget. Pål Farstad (V) mente konklusjonene i jordbruksmeldinga ikke henger på greip, og den vil garantert ikke se slik ut når Venstre har sagt sitt.

Dette skjer i Møre og Romsdal Bondelag

Onsdag
26
September

Styremøte M&R Bondelag

Torsdag
04
Oktober

Styretur M&R Bondelag

Onsdag
21
November

Tema- og skattekurs for regnskapskontor

Kristiansund

Våre samarbeidspartnere