100 møringer i bondetoget i Oslo

Av Arild Erlien,
  • Tips en venn om denne siden

En delegasjon på 100 bønder og bygdefolk fra nesten alle kommuner i Møre og Romsdal satte sammen med 5000-6000 andre fra hele landet sitt preg på Oslo sentrum 20. mai i "Opptog for norsk mat”. Hele 18 elever fra landbruksskolen på Gjermundnes deltok i bondetoget.

Tirsdagens markering er den største og det mest kraftfulle Bondetoget i Oslo siden 1987. Opptoget for norsk landbruk og norsk matproduksjon skulle i følge Norges Bondelags registreringer og påmeldinger samle 4000 personer. Men Oslo politidistrikt anslo at bondetoget svulmet etter hvert opp og fikk tilslutning fra 6000 mennesker gjennom Oslos bygater.

Bakgården i Landbrukets Hus var mer enn full da bønder fra hele landet samlet seg. Her var det program med oppvarming, appeller, allsang og underholdning. Bondelagsleder Nils T. Bjørke satte toget i bevegelse fra Landbrukets Hus via Youngstorget, Akersgata, Karl Johan til Stortinget.

I det timeslange programmet foran Stortinget var det underholdning av Odd Nordstoga og Aasmund Nordstoga, appeller fra bønder og støttespillere. Også landbruksminister Sylvi Listhaug talte til demonstrerende bønder og bondesympatisører utenfor Stortinget.

Bønder fra omtrent alle kommuner i Møre og Romsdal var representert med plakater i toget. Hele 18 elever fra landbruksskolen på Gjermundnes deltok i bondetoget.

Her er bildeglimt fra markeringa i Oslo tirsdag 20. mai:

Bildet over og under: 18 elever fra Gjermundnes landbruksskole deltok (Foto: Arild Erlien).

Nestleder i Ørskog Bondelag, Eli Sjåstad er nabo og slektning med landbruksminister Sylvi Listhaug, og var etterspurt intervjuobjekt under markeringa i Oslo (Foto: Arild Erlien).

Ungdommer fra Aure var med sine fedre på Oslo-tur, og ble intervjuet av NRK (Foto: Arild Erlien).

Ørstinger og voldinger på Oslo-tur. Fra venstre: Odd Bjarne Bjørdal, veterinær Åsmund Orten, Arne Rekkedal, Gunnhild Foldal, Oddhild Saure og Erlend Koppen. (Foto: Arild Erlien).

Fra venstre: Ivar Normann Heggen, Valldal, Jørn Harstad, Gjemnes, Bente Bjerkeset Solenes, Gjemnes og Odd Helge Gangstad, Midsund (Foto: Arild Erlien).

Rauma-bøndene fra venstre: Anders Øverbø, Iver Marius Kleiva, Øyvind Karlsen Heinåli og Stig Brøste (Foto: Arild Erlien).

Fra venstre: Inge Brønstad, Rindal, Ole Marvin Aarstad, Nesset, Ståle Ansnes, Todalen, Ivar Myklegard, Rindal, Torgrim Furuhaug, Rindal og Marte Halvorsen, Halsa. (Foto: Arild Erlien).

Vestnes-bønder på Oslotur. Fra venstre: Grete Misfjord, Anette Øverås, Birgitte Forshaug, Johanne Sellereite og Anders Skavnes (Foto: Arild Erlien).

Bønder fra Haram: Fra venstre: Kyrre Rogne, Ola Einar Flem, Synnøve Rogne Haram, Jarl Inge Haram, Birgit Oline Kjerstad og Anne Kristine Haram (Foto: Arild Erlien).

- Ein siger for fornuften

- Fem års vaksenopplæring gir omsider frukter i praktisk politikk, seier fylkesleiar Oddvar Mikkelsen i Møre og Romsdal Bondelag om jordbruksavtalen som vart underteikna 16. mai.

-Tar ikke utfordringene på alvor

- Regjeringa har lagt fram et svakt tilbud. De tar ikke utfordringene i norsk landbruk på alvor, sier leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen.

Før jordbruksforhandlingane….

- Eg vil forberede meg sjølv og alle andre ved å liste opp ulike bortforklaringar om bønder si inntekt, brukt av den blåblå regjeringa, skriv nestleiar i Møre og Romsdal Bondelag, Gunnhild Overvoll, i eit lesarinnlegg.

I bokseringen med landbruksminister Dale

- Det er mildt sagt et slag under beltestedet når landbruksminister Dale hevder «tilskudd har ført til lavere inntekt hos bonden», skriver styremedlem i Møre og Romsdal Bondelag, Marte Halvorsen, Halsa, i et leserinnlegg.

Meir tull om tall frå Dale

Fylkesleiar i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, skriv i eit lesarinnlegg at vi ikkje må drive ein politikk som byggjer opp dei satsingsvillige for deretter å rive dei ned med overproduksjon og prisfall etter investering.

Oddvar Mikkelsen

Oppfyller ikkje måla i landbruksmeldinga

Bondeorganisasjonane braut i mai årets jordbruksforhandlingar fordi statens tilbod ikkje ga rom for dei nødvendige satsingane som må til for å sikre rekruttering til næringa og for å oppfylle måla i den nye stortingsmeldinga om jordbruket. Sjølv om landbruket 26. juni vart einige med staten om ei fordeling av midlane i tråd med føringane frå Stortinget, er det ikkje i år inngått ei ordinær jordbruksavtale med staten.

Oddvar Mikkelsen

Ingen satsing på landbruket!

- Regjeringa viser ingen vilje til å satse på landbruket, og følger ikke opp Stortingets landbrukspolitikk. Vi kan ikke skrive under på en avtale som svekker norsk matproduksjon, sier leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen.

Vestlandsbonden prioritert i jordbrukskrava

(NRK MØRE OG ROMSDAL): – Jeg syns det er et godt krav fra bondeorganisasjonene, sier fylkesleder i Bondelaget, Oddvar Mikkelsen. Vi er ei lavinntektsgruppe, så at vi stiller et relativt høyt krav er bare rimelig og på sin plass. Kravet er godt tilpassa Møre og Romsdal.

Oddvar Mikkelsen

Vestlandet er ikkje skapt for Dales landbrukspolitikk!

Kvifor støttar ikkje Sunnmørsposten ein politikk som er til gagn for næringslivet i eigen region? Det spør leiar i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, i eit lesarinnlegg og tilsvar til avisa sin leiarartikkel 8. april.

Prioriter små og mellomstore bruk

Melk på små og mellomstore bruk, og storfekjøttproduksjon utenfor kornområdene, er styret i Møre og Romsdal Bondelags prioriterte hovedsatsingsområder som de har sendt inn i sitt innspill til Norges Bondelag før årets jordbruksforhandlinger.

KrF og V med sterk støtte til landbruket

Steinar Reiten (KrF) kunne garantere at jordbruksmeldinga ikke er til å kjenne igjen når den behandles i Stortinget. Pål Farstad (V) mente konklusjonene i jordbruksmeldinga ikke henger på greip, og den vil garantert ikke se slik ut når Venstre har sagt sitt.

Dette skjer i Møre og Romsdal Bondelag

Onsdag
26
September

Styremøte M&R Bondelag

Torsdag
04
Oktober

Styretur M&R Bondelag

Onsdag
21
November

Tema- og skattekurs for regnskapskontor

Kristiansund

Våre samarbeidspartnere