15. februar 2021 – 12.00- 14.30

Trykk her for å melde deg på

 

PROGRAM

12.00-12.05

Velkommen fra Vannområdene og Bondelaget

12.05-12.30

Effekter av de viktigste miljøtiltakene mot avrenning fra jordbruket:

Hvilke tiltak betyr mest for vannkvaliteten og hva er effekten for bonden?

v/ Marianne Bechmann og Sigrun Kværnø – NIBIO

12.30-13.00

Direktesåing - praksis og erfaringer

  • Ulike tekniske løsninger
  • Effekter på klima
  • Samarbeidsmuligheter
  • Økonomi 

v/Per Gunnar Kraggerud og Lars Kjuus – NLR Øst

13.00-13.10

Pause

13.10-13.35

Fangvekster - praksis og erfaringer

  • Ulik frøblanding og såtidspunkt
  • Effekter på jorda
  • Økonomi

v/Lars Kjuus – NLR Øst

13.35-14.00

Grasdekte vannveier og vegetasjonssoner – praksis og erfaringer

  • Muligheter i dråg og langs bekken
  • Jordtap, jordkvalitet og miljø
  • Økonomi

v/Lars Kjuus – NLR Øst

14.00-14.20

Hvordan står det til med tiltaksgjennomføring, og hvilke krav gjelder?

v/ Ingrid Guren – Statsforvalteren i Oslo og Viken

14.20-14.30

Oppsummering og avslutning