Følgende satser innføres for felling av villsvin:
- For felt hann: fra kr 1000 til kr 3000
- For felt hunn: fra kr 2500 til kr 5000
- For melding om sjuke, skadde eller døde villsvin: kr 4000
- Grunneier mottar kr 4000 per felte villsvin på sin eiendom (nytt tilskudd)
Mattilsynet publiserer oversikt over satser og dokumentasjon i løpet av morgendagen, tirsdag 24. oktober

Meld fra om du oppdager syke, skadde eller døde villsvin!

Store konsekvenser

Det vil bli store konsekvenser ved påvisning av afrikanske svinepest i Norge. Tiltakene som er innført i området med smitte i Sverige, er trolig identisk med de tiltakene som innføres i Norge. Dette vil bety ingen ferdsel i nedstengte områder, det vil si ingen skogsdrift, ingen plukking av sopp eller bær, ingen skogsturer, sykling, orientering eller ridning, ingen bading utenom offentlige badeplasser ingen jakt eller fiske. I tillegg vil det bli restriksjoner for husdyrbrukere og innhøsting av avlinger, som korn og grovfôr (gras og halm).

- Afrikansk svinepest er dramatisk for svinenæringa, jaktinteresser, friluftsliv. Det viktigste tiltaket er å redusere antallet villsvin i Norge, slo landbruks- og matminister Geir Pollestad fast. - Vi må endre måten vi tenker om villsvin på og tilnærmere oss på en annen måte. Villsvin er ikke ønskelig i norsk natur på grunn av smittestoffene de kan bære med seg. Regjeringa har derfor beslutta at det nye målet er å utrydde villsvin i Norge. Vi må gjøre det vi kan, selv om det er utfordrende, sa Pollestad.

Pollestad la fram nye tiltak, som i hovedsak går på å øke satsene for felte villsvin, både til jegeren, men også et nytt tilskudd til grunneieren, for felte villsvin på sin eiendom. Også satsene for å rapportere inn sjuke, skade og døde villsvin økes (se faktaboks for gamle og nye satser). Tiltakene innføres for å intensivere jakta og statsråden advarte de frammøtte jegerne fra å spare noen villsvin til jakta til neste år.

 

Hører ikke til i vår fauna

Det er flere grunner til at Bondelaget ikke ønsker at villsvin etablerer seg i Norge. Dyra er innført, og hører ikke naturlig hjemme i vår fauna. De er bærere av sykdommer og smitte som kan smitte til våre tamgris, mennesker og andre dyr. Det er en trussel mot den gode helsestatusen norske husdyr har, og med svært liten bruk av medisiner. Villsvinene ødelegger og fører til skader på avlinger der de er.

- Vi er veldig glad for at regjeringa tar grep, som kan gjøre at vi ikke får smitte fra afrikansk svinepest inn i Norge. Den svært smittsomme sykdommen er funnet hos svenske villsvin, og det medfører ikke bare sykdom hos dyra, men store konsekvenser, som nærings- og ferdselsforbud i store områder. Det er et paradoks at villsvinene, som har fått formere seg i Sverige fordi de er spennende å jakte på, nå fører til at jakt på alt vilt i store områder er forbudt, sier leder i Østfold Bondelag, Ole-Kristian Bergerud.

Mattilsynet har oppdatert sine råd til alle svinebønder etter at det blei påvist afrikansk svinepest (AFP) i Sverige i september, Disse rådene finner du her: