Energianalysen innebærer i korthet en gjennomgang av:

 • Nåværende energibehov; strøm, varme og drivstoff
 • Se på fremtidige planer
 • Mulighet for energisparing og styring
 • Mulig nabosamarbeid
 • Uutnyttede ressurser

Dette skal danne grunnlag for forslag på konkrete tiltak for effektive og framtidsrettede energiløsninger. Det skal nå velges ut pilotgårder fra ulike produksjoner i Buskerud, Akershus og Østfold, totalt 30 stk.

Illustrasjonen tilhører Klimasmart landbruk Viken. 

 

Hva må du som pilotgård bidra med:

 • Fremskaffe data om energiforbruk det siste året, helst så detaljert som mulig
 • Ha kart over gården tilgjengelig
 • Sette av en halv dag til gjennomgang med energirådgiver på gården
 • Kunne svare på oppfølgingsspørsmål
 • Gårdens energidata og løsninger vil bli brukt i undervisningsøyemed
 • Bilder fra ulike tiltak på gården vil kunne bli brukt som eksempler i rapporter
 • Forslag til ulike tiltak er ikke forpliktende

Viken fylkeskommune har nå ute en anbudsutlysning på energirådgivning på gårdsbruk, og valg av rådgivende firma blir gjort i mai.

Analyseresultatene fra pilotgårdene vil bli tilgjengelig i kursmateriell, og publisert som eksempel på mulig energiomlegging på gård med spesifikk produksjon. Pilotgårdene vil bli veiledet videre med søknader til aktuelle støtteordninger. Pilotgårdene forplikter seg ikke til å gjennomføre de foreslåtte tiltak.

Er du interessert, men ikke blir valgt ut som pilotgård, så vil det i løpet av høsten avholdes et kveldskurs for alle interesserte bønder med en gjennomgang av aktuelle analyseverktøy og veiledning for søknad om støtte fra ulike instanser.

Klimasmart landbruksprosjektet Østfold gjennomførte et tilsvarende energianalyse i 2018. Her kan se innslaget fra en bonde som deltok: Facebook

Interessert?

Meld din interesse via denne påmeldinglenka.  Det er begrenset hvor mange som kan tilbys energirådgivning.  Vi vil gjøre en prioritering basert på type produksjon, geografi og interesse for å gjennomføre tiltak.

Svarfrist 24. mai 2021

Vi håper dette skal bli en nyttig gjennomgang for deg som ønsker å ta grep rundt gårdens energibruk og produksjon, for dermed å stå bedre rustet for framtiden.

Ved spørsmål kan prosjektleder for Klimasmart landbruk Viken i Viken fylkeskommune Charlotte Forsberg, kontaktes på epost: charlottf@viken.no