Kjære ordfører og årsmøte.

Takk for en god leders tale, Bjørn.

Jeg er veldig glad for innsatsen som har blitt gjort rundt regulering av ulvebestanden i ulvesonen. I Østfold har vi allerede i årets beitesesong hatt et stort angrep på beitedyr. Ulv angrep sau som gikk innenfor rovviltavvisende gjerde. Østfold Bondelag valgte å søke om skadefelling etter angrepet, men dette ble avslått, med begrunnelse at det var avvik på gjerdet. Jeg har sjekket ut hva disse avvikene var, og har fått bekreftet at ulven ikke har tatt seg inn gjennom disse avvikene.

Vi har derfor kontaktet juridisk avdeling, som har sendt brev til Miljødirektoratet, med kopi til Klima- og miljødepartementet, fordi beitedyr innenfor rovviltavvisende gjerde må få være i fred! Rovvilt som angriper beitedyr der vi anser dem som sikre må kunne felles omgående.

 

Næringsstoffer på avveie

De siste åra har jeg snakket om miljøkrav og Oslofjorden ved alle anledninger. Hva er det egentlig dette handler om? Næringsstoffer på avveie. Hvorfor? Fordi næringsstoffene av ulike årsaker forsvinner fra innsatsområdet, opp i luften eller ut i vassdragene.

I høst var Østfold Bondelag på tur til Nederland, for å se på hvordan de gjør det. Der hadde de enormt fokus på å ha kontroll på alle næringsstoffene til enhver tid. Vi har mye å lære.

Hvordan skal vi jobbe fremover? Vi må legge til rette for målrettet arbeid med gode økonomiske incentiver, som styrer miljøarbeidet på gårdsnivå i riktig retning. RMP står sentralt i dette arbeidet, og har økt svært mye de senere åra.

Hva kan vi se for oss? Jeg er overbevist at vi må slutte med å tømme gjødsellager om høsten for å ha plass nok til vinterens gjødselproduksjon. Denne måten å behandle dyrbare gjødsel og næringsstoffer på må vi slutte med. Det gir svært liten effekt på plantene i forhold til utslipp. Vi må øke lagerkapasiteten for å unngå dette. Enten ved å bygge mer lager, eller ved å bruke gjødselen til biogass eller andre løsninger.

Næringsstoffer på avveie er dårlig for miljøet og bondens økonomi. Vi må evne å tenke nytt og tenke smart!