I hele november vil verving stå sentralt i bondelaget. Hele organisasjonen utfordres til å gjøre en innsats for å få enda flere medlemmer. For Østfold har vi ambisjoner om å nå 4 881 medlemmer innen årsskiftet. – Med dagens 4 842 ligger vi godt an til å nå dette, sier en engasjert Uvaag.

- For at Bondelaget skal være en slagkraftig organisasjon er det avgjørende at vi har mange med oss. Det har vi, men jeg vet at vi kan bli flere. Det mange som rett og slett aldri har blitt spurt om å bli medlem, og det ønsker vi å gjøre noe med nå, sier Uvaag.

Bondelaget er landets største organisasjon for bønder og andre med hjerte for norsk matproduksjon. Ved forrige årsskifte nådde vi 63 000 medlemmer, det høyeste medlemstallet på tjue år.  Målet er å nå 64 000 medlemmer innen nyttår på landsbasis og tangere rekorden nok en gang.

Besøk naboen

Lokallag og fylkeslag utfordres til en konkurranse om hvem som verver flest medlemmer i løpet av november.

Uvaag har rådene klare:

- Besøk de unge i bygda, inviter dem med i fellesskapet, inviter til arrangementer, lag vervestafett, by på en kopp kaffe, og fortell hvorfor folk bør være medlem i Bondelaget. Vi jobber for et aktivt landbruk i hele landet og trygg norsk mat til alle, sier Uvaag og utfordrer særlig lagene til å være kreative i vervearbeidet.

Premiering

Det blir solide premier til de som verver flest. I Østfold har fylkesstyret valgt å premiere beste lokallag og beste verver (i verveperioden). Dvs det lokallag som har vervet flest i antall og det lokallag som har vervet flest i prosent av sin egen medlemsmasse, får 2 500 kr til å benytte til aktivitet i laget. I tillegg får den beste enkeltververen gratis deltakelse på Landbrukshelga i Østfold i februar 2018. Bekjentgjøring av vinnerne skjer fredag 8.desember.

Videre får det beste lokallaget i landet besøk av selveste bondelagsleder Lars Petter Bartnes til et ønsket arrangement.