Et bra team som jobber godt

Valgnemndas leder, Eva Skår Sørli, kan fortelle at Østfold Bondelag har et godt fungerende styre. Det ble tidlig klart at Ole-Kristian stiller til gjenvalg, noe vi er svært glade for. Rundt seg har han et bra team som jobber godt sammen og utfyller hverandre. Selv med et velfungerende styre er det naturlig og nødvendig med utskiftninger. Trude Hegle og Kjell Einar Huseby har ønsket avløsning, og vi mener vi har funnet gode kandidater til å overta. - Det finnes mange engasjerte Østfoldbønder, samtidig er det mange verv som skal fylles både i bondelaget og i andre organisasjoner. Vi er glad for de som har tatt seg tid til å prioritere verv i bondelaget, og vil få benytte anledningen til å takke Trude og Kjell-Einar for den gode jobben de har gjort, sier valgnemndas leder.

Valgnemndas arbeid

Om valgnemndas arbeidsprosess, kan Sørli fortelle at det også i år har vært gjennomført en intervjurunde med styret og vararepresentanter. - Inntrykk i fra disse intervjuene har vært svært positive. Styret fungerer godt i lag, har god kompetanse innenfor de ulike produksjoner og er engasjert. Lista er lang for hva valgnemnda skal legge vekt på i sitt arbeid, og vi mener vi innstiller på et godt sammensatt styre når det gjelder både produksjon, alder, bakgrunn og kjønn, sier Sørli. - Men mest av alt ser vi engasjementet og interessen som vises av de foreslåtte kandidatene.

Valgnemnda har i perioden 2022-2023 bestått av Eva Skår Sørli (leder), Martha Mjølnerød, Per Kristian Solberg (nestleder), Hans Christian Kihl og Hans Oskar Gudim.

Innstillingen er som følger: 

Styret i Østfold Bondelag

 • Leder                                Ole-Kristian Bergerud, Sarpsborg, for 1 år, gjenvalg
 • Nestleder                         Thomas Riiser, Askim, for 1 år, ny
 • Styremedlem                  Liss Cathrine Holme, Råde, for 2 år, ny
 • Styremedlem                  Aase Maren Øiestad Hesleskaug, Eidsberg, gjenvalg 1 år (suppleringsvalg for Kjell Einar Huseby som ønsket avløsning etter 1 år pga. tid)
 • Styremedlem                  Hans Solberg, Sarpsborg, for 2 år, ny
 • Styremedlem                  Thomas Riiser, Askim, gjenstår 1 år, (på valg 2024)
 • 1. vara                              Per Erik Tofteberg, Råde, for 1 år, gjenvalg
 • 2. vara                              Finn-Erling Kristoffersen, Rygge, for 1 år, ny
 • 3. vara                              Jørgen Kraggerud, Spydeberg, for 1 år, ny

Utsendinger til årsmøtet i Norges Bondelag (på valg for 2 år (2023 og 2024)

 • Liss Cathrine Holme, Råde
 • Hans Solberg, Sarpsborg
 • Aase Maren Øiestad Hesleskaug, Eidsberg
 • Jørgen Kraggerud, Spydeberg
 • Kjell Einar Huseby, Berg

Utsendinger til årsmøtet i Norges Bondelag (gjenstår 1 år (2023), på valg 2024)

 • Per Erik Tofteberg, Råde
 • Thomas Riiser, Askim
 • Ida Bamsrud, Eidsberg
 • Finn-Erling Kristoffersen, Rygge

Vararepresentanter i nummerorden til Norges Bondelags årsmøte (på valg for 1 år)

 • 1. Ragnhild Duserud, Eidsberg
 • 2. Simen Veum, Glemmen
 • 3. Astrid Thuen, Spydeberg
 • 4. Jon Stumberg, Idd
 • 5. Aina Benedicte Huseby, Onsøy
 • 6. Øyvind Wethal, Skiptvet
 • 7. Mina Funderud Westbye, Askim
 • 8. Edvard Fosdahl, Torsnes
 • 9. Gunn Amundsen Eng, Berg
 • 10. Mina Mjærum Johansen, Østfold Bondelag

Utsendinger med vararepresentanter til årsmøtene i Østfold Bygdekvinnelag og Østfold Bygdeungdomslag:

Valgnemnda foreslår at vedtektene (§20 b.7.) følges, der står det at styret i Østfold Bondelag skal velge disse representantene.

 • Valgnemnda mener at dette er mest riktig, og gir en best mulig arbeidsfordeling/arbeidsmengde innad i styret, siden styret også skal bestemme styrerepresentant til disse lagene, i tillegg til styrerepresentantenes deltagelse i andre møter og utvalg.

Representanter til valgnemnda i Østfold Bondelag

 • Forslag legges fram i årsmøtet..... ny, for 3 år
 • Per Kristian Solberg, Skiptvet, gjenstår 1 år (på valg 2024)
 • Hans Christian Kihl, Råde, gjenstår 1år (på valg 2024)
 • Martha Mjølnerød, Spydeberg, gjenstår 2 år (på valg 2025)
 • Hans Oscar Gudim, Rakkestad og Degernes, gjenstår 2 år (på valg 2025)

Leder i valgnemnda                     Per Kristian Solberg, Skiptvet, for 1 år

Nestleder i valgnemnda              Hans Christian Kihl, Råde, for 1 år

Vararepresentanter (på valg for 1 år)

 • 1. Lars-Håkon Wennersberg, Kråkerøy (gjenvalg)
 • 2. Anny Guro Bjørnstad Gustavsen, Sarpsborg (ny)
 • 3. Hans Nummestad, Rakkestad og Degernes (gjenvalg)

 

Møteleder på Østfold Bondelags årsmøte 2023 (velges for 1 år)

Reidar Kaabbel, Våler og Svinndal (gjenvalg)

Vara: Kristin Thonerud, Spydeberg (ny)

 

Valgnemndas innstilling til godtgjøring av tillitsvalgte

Valgnemnda foreslår ingen endringer.

Dagens godtgjøring er:

Fast godtgjøring til leder: Vedtas av Norges Bondelags årsmøte (for 2023 kr 161.000)

Fast godtgjøring til nestleder: 15 % av leders faste godtgjøring. Fast godtgjøring til årsmøtevalgte styremedlemmer og 1. vara: 5 % av leders faste godtgjøring. (Nestleder godtgjøres ikke som både styremedlem og nestleder. Fast godtgjøring til medlemmene av styret erstatter tidligere praksis med utbetaling av kostnadskompensasjon for data og teleutgifter (kr 3.000).)

Møte- og reisegodtgjøring: Følge de til enhver tid gjeldende satser i Norges Bondelag                                                                                                                      

 

Valgnemnda har i arbeidsåret 2022-2023 bestått av:

Eva Skår Sørli (leder)                    Per-Kristian Solberg (nestleder)

Martha Mjølnerød                                     Hans Oskar Gudim                       Hans Christian Kihl