Enorm innsats

Valgnemndas leder, Anne G. Kraggerud, kan fortelle at Østfold Bondelag har hatt et godt fungerende styre. - Det som var viktig i år var å få et styre hvor flere kunne tenke seg å være med videre ved sammenslåingen til Viken Bondelag fra 2022, sier Kraggerud.

-Vi vil takke for den enorme innsatsen som Svend Arild Uvaag har gjort som leder de siste årene. Han stilte sin plass til disposisjon, og da var det naturlig å forespørre nestleder, Ole-Kristian Bergerud. Vi har stor tro på at han sammen med resten av styret vil fortsette å løse alle oppgaver på en god måte og opprettholde det gode samarbeidet innad i styret, forteller Kraggerud.  

Valgnemndas arbeid

Om valgnemndas arbeidsprosess, kan Kraggerud fortelle at det også i år har vært gjennomført en intervjurunde med styret og vararepresentanter. - Inntrykk i fra disse intervjuene har vært svært positive. Styret fungerer godt i lag, har god kompetanse innenfor de ulike produksjoner og er engasjert. Det innstilles derfor på gjenvalg for de som ønsket gjenvalg, og første vararepresentant går inn som fast styremedlem, sier Kraggerud.

Valgnemnda har i perioden 2020-2021 bestått av Anne G. Kraggerud (leder), Jon Stumberg (nestleder), Lars Holene, Svein Iver Gjøby og Eva Skår Sørli.

 

Den samlede innstillingen er som følger:

Styret i Østfold Bondelag

Leder Ole-Kristian Bergerud, Sarpsborg Ny, 1 år
Nestleder Trude Hegle, Rakkestad og Degernes Ny, 1 år
Styremedlemmer Henning Lyche Røed, Råde Ikke på valg, gjenstår 1 år
  Aase Maren Ø. Hesleskaug, Eidsberg Gjenvalg, 2 år
  Trude Hegle, Rakkestad og Degernes Gjenvalg, 2 år
  Kjell Einar Husby, Berg Ny, 1 år
Varamedlemmer 1. Ellen Evenrød, Glemmen Ny, 1 år
  2. Per Erik Tofteberg, Råde Ny, 1 år
  3. Hege G. Degnes, Rakkestad og Degernes Ny, 1 år

         

Utsendinger til årsmøtet i Norges Bondelag 2021 og 2022  

1. Aase Maren Ø. Hesleskaug, Eidsberg Gjenvalg, 2 år
2. Trude Hegle, Rakkestad og Degernes Gjenvalg, 2 år
3. Kjell Einar Husby, Berg Gjenvalg, 2 år
4. Hege G. Degnes, Rakkestad og Degernes Gjenvalg, 2 år
5. Ellen Evenrød, Glemmen Gjenvalg, 2 år

 

Utsendinger til årsmøtet i Norges Bondelag 2020 og 2021

6. Henning Lyche Røed, Råde Ikke på valg, gjenstår 1 år
7. Per Erik Tofteberg, Råde Ny, 1 år
8. Thomas Riiser, Askim Ikke på valg, gjenstår 1 år
9. Finn-Erling Kristoffersen, Rygge Ikke på valg, gjenstår 1 år

 

Vararepresentanter i nummerorden til Norges Bondelag sitt årsmøte (på valg, 1 år)

1. Kristin Thonerud, Spydeberg Gjenvalg
2. Per Ola Haartveit, Aremark Gjenvalg
3. Charlotte Forsberg, Onsøy Gjenvalg
4. Per Kristian Solberg, Skiptvet Gjenvalg
5. Anders Svanekil, Hvaler Ny
6. Einar Solerød, Eidsberg Ny
7. Magnus Aandstad, Rakkestad og Degernes Gjenvalg
8. Oskar Rostad, Rolvsøy Gjenvalg
9. Gunn Elisabeth Amundsen Eng, Berg Ny
10, Mina Mjærum Johansen, Østfold Bondelag Gjenvalg

 

Utsendinger med personlige vararepresentanter til:

Årsmøtet i Østfold Bygdekvinnelag 2022 (Velges for 1 år, men innstiller for det påfølgende år)

Aase Maren Øiestad Hesleskaug                           Vara: Hege Gjerberg Degnes

Trude Hegle                                                            Vara: lokallagsleder på årsmøtestedet

 

Årsmøtet i Østfold Bygdeungdomslag 2022 (Velges for 1 år, men innstiller for det påfølgende år)

Kjell Einar Huseby                                                     Vara: lokallagsleder på årsmøtestedet

Henning Lyche Røed                                                 Vara: Ellen Evenrød

 

Representanter til valgnemnda i Østfold Bondelag

  Svein Iver Gjøby, Rakkestad og Degernes Gjenstår 1 år (på valg i 2022)
  Jon Stumberg, Idd Gjenstår 1 år (på valg i 2022)
  Eva Skår Sørli, Sarpsborg Gjenstår 2 år (på valg i 2023)
  Per Kristin Solberg, Skiptvet Ny, 3 år
  Hans Christian Kihl, Råde Ny, 3 år
Leder i valgnemnda Jon Stumberg, Idd Ny, 1 år
Nestleder i valgnemnda Eva Skår Sørli, Sarpsborg Ny, 1 år
Vararepresentanter (velges hvert år) 1. Kari Molle Bråten, Spydeberg Gjenvalg
  2. Lars Håkon Wennersberg, Kråkerøy Ny
  3. Sylvia Brandsrud, Marker Ny

 

Møteleder på Østfold Bondelags årsmøte 2022 (velges for 1 år)

Reidar Kaabbel, Våler og Svinndal                         Ny

Vara: Ole Johan Borge, Onsøy                               Gjenvalg