Enorm innsats

Valgnemndas leder, Anne G. Kraggerud, kan fortelle at Østfold Bondelag har hatt et godt fungerende styre. - Det som var viktig i år var å få et styre hvor flere kunne tenke seg å være med videre ved sammenslåingen til Viken Bondelag fra 2022, sier Kraggerud.

-Vi vil takke for den enorme innsatsen som Svend Arild Uvaag har gjort som leder de siste årene. Han stilte sin plass til disposisjon, og da var det naturlig å forespørre nestleder, Ole-Kristian Bergerud. Vi har stor tro på at han sammen med resten av styret vil fortsette å løse alle oppgaver på en god måte og opprettholde det gode samarbeidet innad i styret, forteller Kraggerud.  

Valgnemndas arbeid

Om valgnemndas arbeidsprosess, kan Kraggerud fortelle at det også i år har vært gjennomført en intervjurunde med styret og vararepresentanter. - Inntrykk i fra disse intervjuene har vært svært positive. Styret fungerer godt i lag, har god kompetanse innenfor de ulike produksjoner og er engasjert. Det innstilles derfor på gjenvalg for de som ønsket gjenvalg, og første vararepresentant går inn som fast styremedlem, sier Kraggerud.

Valgnemnda har i perioden 2020-2021 bestått av Anne G. Kraggerud (leder), Jon Stumberg (nestleder), Lars Holene, Svein Iver Gjøby og Eva Skår Sørli.

 

Den samlede innstillingen er som følger:

Styret i Østfold Bondelag

LederOle-Kristian Bergerud, SarpsborgNy, 1 år
NestlederTrude Hegle, Rakkestad og DegernesNy, 1 år
StyremedlemmerHenning Lyche Røed, RådeIkke på valg, gjenstår 1 år
 Aase Maren Ø. Hesleskaug, EidsbergGjenvalg, 2 år
 Trude Hegle, Rakkestad og DegernesGjenvalg, 2 år
 Kjell Einar Husby, BergNy, 1 år
Varamedlemmer1. Ellen Evenrød, GlemmenNy, 1 år
 2. Per Erik Tofteberg, RådeNy, 1 år
 3. Hege G. Degnes, Rakkestad og DegernesNy, 1 år

         

Utsendinger til årsmøtet i Norges Bondelag 2021 og 2022  

1. Aase Maren Ø. Hesleskaug, EidsbergGjenvalg, 2 år
2. Trude Hegle, Rakkestad og DegernesGjenvalg, 2 år
3. Kjell Einar Husby, BergGjenvalg, 2 år
4. Hege G. Degnes, Rakkestad og DegernesGjenvalg, 2 år
5. Ellen Evenrød, GlemmenGjenvalg, 2 år

 

Utsendinger til årsmøtet i Norges Bondelag 2020 og 2021

6. Henning Lyche Røed, RådeIkke på valg, gjenstår 1 år
7. Per Erik Tofteberg, RådeNy, 1 år
8. Thomas Riiser, AskimIkke på valg, gjenstår 1 år
9. Finn-Erling Kristoffersen, RyggeIkke på valg, gjenstår 1 år

 

Vararepresentanter i nummerorden til Norges Bondelag sitt årsmøte (på valg, 1 år)

1. Kristin Thonerud, SpydebergGjenvalg
2. Per Ola Haartveit, AremarkGjenvalg
3. Charlotte Forsberg, OnsøyGjenvalg
4. Per Kristian Solberg, SkiptvetGjenvalg
5. Anders Svanekil, HvalerNy
6. Einar Solerød, EidsbergNy
7. Magnus Aandstad, Rakkestad og DegernesGjenvalg
8. Oskar Rostad, RolvsøyGjenvalg
9. Gunn Elisabeth Amundsen Eng, BergNy
10, Mina Mjærum Johansen, Østfold BondelagGjenvalg

 

Utsendinger med personlige vararepresentanter til:

Årsmøtet i Østfold Bygdekvinnelag 2022 (Velges for 1 år, men innstiller for det påfølgende år)

Aase Maren Øiestad Hesleskaug                           Vara: Hege Gjerberg Degnes

Trude Hegle                                                            Vara: lokallagsleder på årsmøtestedet

 

Årsmøtet i Østfold Bygdeungdomslag 2022 (Velges for 1 år, men innstiller for det påfølgende år)

Kjell Einar Huseby                                                     Vara: lokallagsleder på årsmøtestedet

Henning Lyche Røed                                                 Vara: Ellen Evenrød

 

Representanter til valgnemnda i Østfold Bondelag

 Svein Iver Gjøby, Rakkestad og DegernesGjenstår 1 år (på valg i 2022)
 Jon Stumberg, IddGjenstår 1 år (på valg i 2022)
 Eva Skår Sørli, SarpsborgGjenstår 2 år (på valg i 2023)
 Per Kristin Solberg, SkiptvetNy, 3 år
 Hans Christian Kihl, RådeNy, 3 år
Leder i valgnemndaJon Stumberg, IddNy, 1 år
Nestleder i valgnemndaEva Skår Sørli, SarpsborgNy, 1 år
Vararepresentanter (velges hvert år)1. Kari Molle Bråten, SpydebergGjenvalg
 2. Lars Håkon Wennersberg, KråkerøyNy
 3. Sylvia Brandsrud, MarkerNy

 

Møteleder på Østfold Bondelags årsmøte 2022 (velges for 1 år)

Reidar Kaabbel, Våler og Svinndal                         Ny

Vara: Ole Johan Borge, Onsøy                               Gjenvalg