• Børre Børresen - leder - Skramrudåsen 35, 1860 Trøgstad. E-post: b-bo-fa@online.no Mobilnr: 906 80 754.
 • Ole Thorvald Riiser - nestleder - Riiser gård, 1827 Hobøl. E-post: o-riiser@online.no Mobilnr: 905 22 077
 • Ingeborg Degnes, Eidsberg
 • Jurgen Høie, Rakkestad
 • Kjetil Horpestad, Marker
 • Håkon Solberg, Skiptvet
 • Øyvind Talberg, Sarpsborg
 • Ottar Weel, Torsnes

I år skal årsmøtet velge:

 • Leder (gjøres hvert år)
 • Nestleder (gjøres hvert år)
 • 2 Styremedlemmer - hver velges for 2 år
 • 3 vararepresentanter (gjøres hvert år)

I tillegg velges det årsmøteutsendinger til Norges Bondelags årsmøte, Østfold Bygdeungdomslags årsmøte og Østfold Bygdekvinnelags årsmøte. Andre verv som skal fylles er; årsmøteleder m/ vararepr., leder av valgnemnda, nye medlemmeer i valgnemnda.

Innspill mottas med takk, valgnemda skal ha sin innstilling klar til årsmøtepapirene skal sendes ut - 14 dager før årsmøtet 14. mars 2013.