Avlingsskade erstatningen har ikke fulgt med i utviklingen og størrelsen på produksjonen. Inndelingen av de ulike vekstgruppene fungerer heller ikke med dagens ordning, og vi mener det fortsatt må jobbes for at kvalitetsforringelse kommer med i ordningen. Kornbonden kan levere kornet selvom det ikke kan gå til mat, vi må bare pløye det ned.

Søknadsprosessen er også svært krevende, og ulike fylker har ulike behandlingstid, vi trenger en forenkling og samordning.

En avslingsskade erstatning er som fungerer godt er et viktig verktøy for å sikre en risikofylt produksjon, og også et godt tiltak for rekruttering. Vi må jobbe for å bidra til å reduserer risikoen, vi må bedre tryggheten for grøntprodusenten for fremtiden.