Dere må få lønn for strevet

I en utrolig verden er beredskap og produksjon av matkorn viktig, og store muligheter for her i Østfold, sa Solveig Vitanza i sin hilsen til ledermøtet. Vitanza er fra Halden, og er i dag møtende Stortingsrepresentant og landbrukspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.

- Dere skal ikke gjøre den dugnaden gratis, dere skal også ha noe å leve av. Dere må få lønn for strevet, innledet hun før hun kommenterte det salen hadde store forventninger til.

- I Hurdalsplattformen slo vi fast at vi skal tette inntektsgapet. Jeg kan garantere dere at det nå jobbes intenst med opptrappingsplanen. Vi har tett dialog med landbruks- og matminister, og setter stor pris på  god dialog med dere i faglaga. - En ting er tallgrunnlaget, men det er en del politiske valg som skal tas her slik dere peker på i den uttalelsen dere nå har sendt meg meg, avsluttet hun før hun gitt over på å kommentere en del flere saker.

Resulosjon fra årets ledermøte

Til applaus ble følgende uttalelse vedtatt sendt fra årets ledermøte:

Til regjeringen! 

Ledermøtet i Østfold Bondelag, er dypt bekymret for framdrifta i arbeidet med endringene i tallgrunnlaget til jordbruksforhandlingene. 

Vi ønsker derfor å klargjøre at vi forventer at det gjøres endringer, i tråd med Norges Bondelags innspill til Gryttenutvalgets rapport, som skal benyttes i jordbruksforhandlingene våren 2024. 

Endringene må blant annet innbefatte: 

  1. Skille vederlag til egenkapital og arbeid. 
  1. Vederlag til egenkapital må få et vederlag minimum på størrelse med den til enhver tid gjeldende utlånsrenta
  1. Bondens inntekt og arbeidstid må sammenlignes med gjennomsnittslønnsmottakeren