Det å skulle overta og drive en gård er et stort valg for mange. Når en i tillegg skal investere stort for å få ønsket drift er det mange hensyn og ta.  Det er mange spørsmål en sitter inne med og Østfold Bondelag ønsker å bidra med svar så langt det lar seg gjøre.

Rekkruttering til næringen er viktig og Østfold Bondelag ønsker å bidra med mest mulig kunnskap i den sammenheng. Derfor arrangerer vi møter og kurs for våre Unge og håpefulle bønder.

Neste dialogmøte vil bli i løpet av senvinteren. Nærmere informasjon kommer

 

Innledningene som ble holdt på møtet kan dere laste ned her:

Utfordringer for Unge Bønder v/Olav Frememgård

Generasjonsskifte – Hva kan IN bidra med?v/ Anders Melleby Fremmerlid