En "gave" ingen ønsket seg eller visste om

Ingen visste om at de kom, og ordfører ble varslet på mail i det de ble sluppet. Paret har flyttet seg nordøstover, og har nå fått valper i et allerede ulvetett område nordøst i Østfold og i deler av Akershus. Det medfører at det blir vanskelig med fellingstillatelse på flokker i dette området framover.

Jeg bor i et utmarksområde i Rakkestad, hvor vi har vi ca. 300 storfe på beite. I 2007 mistet vi 7 kviger på beite til Linneklepp-flokken. I tillegg måtte vi slakte flere som aldri ble håndterbare igjen etter ha blitt jaget på av ulven. Dette ble slutten på utmarksbeiting for vår del.

 

Kostnadene ingen dekker

Fram til nå har det fungert med vanlige strømgjerder. I fjor måtte vi ta inn endel dyr etter at de ble skremt av ulven. I år var ulven inne på tunet vårt, og hentet en dødfødt kalv. I tillegg mista en saueeier i min kommune to drektige søyer på beite i mars. Da fikk vi nok. Søknad om rovviltgjerder ble sendt inn, og kalvehyttene utenfor fjøset ble umiddelbart gjerdet inn med lettgrinder og strøm.

Vi var «heldige» og fikk innvilget tilskudd på kr 100 per meter gjerde fra Statsforvalteren til rovviltavvisende gjerder. Prisen på oppsatt gjerde er det dobbelte, og vi må ut med over 3o0 000,- av egen lomme for å sikre dyra på beite! Hvorfor skal vi betale for at staten har bestemt at vi bor i en ulvesone? Slik kan det ikke fortsette! Vi må få dekket gjerdene fullt ut, inklusive ekstrakostnader til vedlikehold og drift!

Ulver bør heller ikke flyttes, både av hensynet til dyrevelferden til ulven, og av hensyn til folk og beitedyr i området de flyttes til. Åpenhet rundt ulveforvaltningen er avgjørende!

 

Stortingets mål må følges

I vinter er det påvist 8,5 ulvekull i Norge, noe som er langt over Stortingets bestandsmål. Stortingets todelte mål om at det skal være plass til både beitedyr og ulv i ulvesona må også følges. Løsningen er at det må skytes flere ulver i ulvesona. Hvis ikke, vil det få store konsekvenser for beitenæringa i vår! Det er ikke bare angrepne dyr som lider, men dyr lider også etter ha blitt jaget. Slik det er i dag er ulvesona et reservat. Nå må Stortinget ta tak!