Hvilke muligheter finnes og hvem passer det for? Erica Hogstad Fjæran er gjest i ukens pod. Hun er prosjektleder i Trøndelag Bondelag og jobber med rekruttering til grønn næring.