De siste årene har det vært mye nedbør i vekstsesongen. Dette har ført til vanskelige innhøstningsforhold. Dype spor etter maskiner og press på jorda er resultatet mange steder.  

  • Hva er det som påvirker jordstrukturen?
  • Hvordan påvirker jordstrukturen mikrolivet i jorda?
  • Har jordstrukturen noen betydning for avlingsresultater?
  • Hva kan gjøres for å forbedre dagens situasjon?
  • Betydningen av god jordstruktur.

Fra 2013 er det satt av 100 mill. kroner over Jordbruksforhandlingene til tilskudd til fornying av grøfter.

Hvordan skal dette gjennomføres i praksis?

Møtet finner sted i Peisestua på Furulund i Aremark, mandag 4. mars kl 1900. Det blir enkel bevertning.

Styret i Aremark Bondelag ønsker velkommen til møte.