Temadagen skal gi en faglig oppdatering innenfor ulike temaer, som i år er Finansregnskap og fra lønnskonsulent og regnskapsfører til rådgiver. Det er ca. 60 deltakere fordelt på disse to kursene.

Finansregnskapkurset fokuserer på risikoelementer i regnskapet, kundefordringer og leverandørgjeld. Fokuset er på balanseposter som varelager, aksjeinvesteringer, driftsmidler og andre fordringer. Foreleser er Elin Pettersen fra Sticos AS.

På kurset fra lønnskonsulent og regnskapsfører til rådgiver gjennomgås en rekke lønnsområder, regelverk og regler for skatteplikt og vanskelige avgrensninger. Kurset skal også gi ideer for hvordan regnskapskontor kan arbeide med rådgiving på lønn og HR. Foreleser er Marit Vistekleiven fra Azets Insight.