Gode årsmøte.

Takk til forhandlingsutvalget, for et godt jordbruksoppgjør, og takk til Bjørn for en god leders tale.

Mange av oss som har arbeidsfolk fra tredjeland opplever at UDI rotet med papirene på våre arbeidere, og at kollegaer må bruke flere timer daglig på å svare UDI på ting de allerede har opplyst om. Det er ikke holdbart!

Så vil jeg si noen ord om obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Dette er en ordning som bør unntas for sesongarbeidere, da disse neppe vil komme tilbake til Norge i en alder av 67 år for å heve sin pensjon. Deres OTP blir betalt inn til forsikringsselskap som forvalter pengene mot et gebyr. Jeg er redd for at det ikke er noe igjen av de innbetalte pengene igjen når sesongarbeideren er 67 år, kanskje 30-40  år etter at de blei opptjent. Per i dag har heller vi ikke gode ordninger for å sende disse pengene til personer utenlands uten norsk D-nummer.

Vi vil understreke at vi ønsker arbeiderene våre alle de kronene de tjener i løpet av sesongen, og at vi derfor må få til en ordning der OTP-pengene utbetales til arbeideren.

Avslutningsvis vil jeg si at vi som er planteprodusenter kan faktisk også bli syke. Mange av oss som er heltidsbønder har helårs drift på gården. Så reglene for tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel må revideres. Slik ordninga er i dag, kan vi ikke bli syke mellom 15. september og 15. april.