Svend Arild har hatt fire år som nestleder i Østfold Bondelag før han ble valgt som leder på årsmøtet den 23. mars. Uvaag er 59 år og driver med produksjon av melk, kjøtt og korn i Trømborg, Eidsberg. Svend Arild var tidligere leder i Eidsberg Bondelag fra 2007 til 2011.

Ole Kristian Bergerud fra Sarpsborg ble valgt som nestleder i fylkesstyret. Han har sittet ett år som styremedlem i fylkesstyret, før han ble nestleder. Tidligere har Bergerud vært leder i Sarpsborg bondelag som fikk prisen for Årets Lokallag i 2015. Ole Kristian har også sittet som 2. vara til fylkesstyret.

Tor Jacob Solberg (Skiptvet), Jon Stumberg (Idd), Lars Holene (Askim) og Ida Marie Ruud Stemmedalen (Eidsberg) ble gjenvalgt som henholdsvis styremedlem, 1. , 2. og 3. varamedlem til styret. Berit Ullestad (Rygge) var ikke på valg.

Ny dame i fylkesstyret er Trude Hegle. Hun er 46 år og driver med produksjon av slaktekylling, melk og storfekjøtt. Hun kommer fra Rakkestad. Hegle er utdannet veterinær og sitter også som styremedlem i Rakkestad og Degernes Bondelag.

Vi ønsker det nye styret lykke til med arbeidet!