Stortingets ulvevedtak må etterleves!

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Det var høy stemning og stor frustrasjon da nær tusen bygdefolk var samlet på Bjørkelangen til fakkeltog og rovviltpolitisk stormøte i kveld.

Nyttårsaften overprøvde regjeringa rovviltnemndenes beslutning om å ta ut tre ulveflokker i ulvesona. I kveld var det fakkeltog og stormøte på Bjørkelangen for å si at denne overkjøringa av rovviltnemdene må ta slutt, og Stortingets vedtak må følges!

Norges Bondelag mener at i praksis blir ulvesonen nærmest stadfestet som et ulvereservat med dette vedtaket. Det gir store belastninger for beiteområder og lokalsamfunn både innenfor og utenfor sonen.

På møtet fikk vi høre sterke historier fra folk fra andre deler av landet som føler rovdyrtrykket på kropopen, innlegg fra stortingspolitikere og fra flere av organisasjonene i Naturbruksalliansen.

Atle Hamar, statssektetær i Klima- og miljødepartementet forsvarte regjeringas praktisering av rovviltpolitikken.

- Vi fører en politikk som er i tråd med Bernkonvensjonen, med internasjonale avtaler, med nasjonal politikk og forlik inngått på Stortinget, sa Atle Hamar. Han listet opp i hva regjeringen har gjort på rovviltområdet.

- Terskelen for felling senkes når vi er i ferd med å nå bestandsmålet. Vi går inn i lovverket og vurderer det i hvert enkelt tilfelle, sa Hamar.

- Jeg har dyp forståelse for at det er høgt engasjement i denne saken, og på begge sider. Vår rolle er å styre etter vedtatt politikk og det gjør vi hver eneste dag, avsluttet Atle Hamar.

Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag slo fast at det er kondisjon i forsamlinga, når det er fjerde markering på fire år mot manglende oppfylling av rovviltpolitikken. Og kondisjonen kan trengs, når vi opplever å ikke bli lytta til.

I fjor sa vi at Stortinget måtte sette foten ned og sørge for at bestandsmålene som er satt for rovdyr i Norge blir fulgt opp av forvaltninga, men det ble ikke lytta til. Vi krevde at de demokratiske spillereglene blir gjenopprettet i rovdyrpolitikken og at tilliten til rovdyrforvaltningen ble løftet fra fjorårets bunnivå.

- Når vi nå er samlet her igjen, i frustrasjon over nok et udemokratisk rovdyrvedtak, må vi dessverre si: Nei, politikerne og forvaltningen har ikke lyttet til det vi sa foran Stortinget i fjor. De lytter ikke til alle dem som bor og lever i og rundt rovdyrsonene i Norge. Denne vedvarende mangelen på respekt og forståelse for privatpersoner, næringsdrivende og lokalsamfunn kan framstå som del av en utmattelsestaktikk, hvor målet er at bråket vil forsvinne av seg selv. Men, de må ikke tro at vi vil slutte å si ifra. Vi blir ikke stille før vi kan kjenne oss trygge. Trygg på at det Stortinget har vedtatt blir gjennomført, slo Bartnes fast. 

Fakkeltoget og det rovdyrpolitiske stormøtet ble arrangert av organisasjonene i Naturbruksalliansen. 

 

 

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter fredagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

Landbrukets klimaplan vedtatt i dag

Hele næringa står samlet bak denne planen som viser hvordan landbruket skal kutte klimagassutslipp og øke opptaket av karbon fra 2021-2030. – Dette er en viktig milepæl for norske bønder, sier Svend Arild Uvaag, fylkesleder i Østfold Bondelag.

Gjenvalgt i Østfold Bondelag

Fornyet tillit til fylkesleder Svend Arild Uvaag på årsmøte i Østfold Bondelag 2020. Nærmere 60 deltakere var samlet ved telefonen når Østfold Bondelags årsmøteleder Tove Borud satte møtet – som i år ble gjennomført digitalt. – Vi står i en krevende situasjon nå, og jeg er glad for å ha med meg et sterkt styre i å løse oppgaven, sa en nyvalgt leder.

Kornøkonomien må styrkes!

Dette krever Østfold Bondelag i sitt høringsinnspill til årets jordbruksforhandlinger, som fylkeslaget sendte til Norges Bondelag 13. mars.

Årsmøte 2020 gjennomføres digitalt

Bondelaget tar samfunnsansvar og avlyser alle fysiske arrangementer med mer enn 20 personer. Dette betyr at årsmøtet avlyses i sin opprinnelige fysiske form, men at vi vil gjennomføre det digitalt (på telefon eller Skype). I utgangspunktet vil du kunne sitte hjemme og delta på telefon.

Kontoret stengt for besøk

Fra og med tirsdag 17. mars er alle ansatte pålagt å jobbe fra hjemmekontor. Videre innebærer dette at både hovedkontoret i Oslo og fylkeskontorene er fysisk stengt for besøkende.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Dette skjer i Østfold Bondelag

Onsdag
17
juni

Felles styremøte Østfold, Akershus og Buskerud Bondelag

Fredag
20
november

Felles ledermøte Østfold, Akershus og Buskerud Bondelag

Onsdag
09
desember

Felles styremøte Østfold, Akershus og Buskerud Bondelag

Våre samarbeidspartnere