Det første grepet er å forsterke vaktholdet av beitedyra på de øyene der ulven er observert. De som har holdt vakt hittil har gjort det i ei uke nå, mange både dag og natt, og det tærer på kreftene. Statsforvalteren ønsker derfor at regionalt skadefellingslag i Østfold bistår med vakthold den kommende uka.

Det andre grepet Statsforvalteren gjør er å gi støtte til hjemmefôring for alle beitebrukere med sau, storfe og hest på Hvaler. Beitebrukerne har hatt dyra på tunet den siste uka, og må bruke av vinterfôret for å fôre dyra sine, i stedet for at disse beiter i utmarka. Statsforvalteren vil erstatte fôr i perioden mandag 19. juni til og med tirsdag 4. juli. Statsforvalteren ber om at de som ønsker å søke om denne ordningen tar kontakt med dem. Her finner du kontaktinfo: https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/miljo-og-klima/rovvilt/

- Vi er glade for at Statsforvalteren møter Østfold Bondelag og erkjenner at dette er en ekstraordinær situasjon for beitebrukerne på Hvaler. Mangel på muligheter til å bruke beitene, lite fôr pga. tørke og nattevakt for dyrene er en stor belastning for dyreeierne, sier fylkesleder i Østfold Bondelag, Ole-Kristian Bergerud.