Fakta om den økonomiske rammen
Jordbrukets krav er 11,5 mrd.kr. og det sammenliknbare tilbudet på 8,9 mrd

Staten la i dag fram sitt tilbud i jordbruksoppgjøret. Det er et svar på kravet fra jordbruket om betydelig tetting av inntektsgapet, kompensasjon for kraftig kostnadsvekst og et løft for alle bønder for å sikre matproduksjon og fortsatt matsikkerhet.

Det skiller i underkant av 3 mrd.kr mellom jordbrukets krav og statens tilbud.

– Vårt krav er en start på en helt nødvendig snuoperasjon i landbruket for å trygge matproduksjonen. Med dette tilbudet har regjeringen forstått alvoret med den store kostnadsveksten som næringa står i. Skal vi klare snuoperasjonen, vil det imidlertid kreve mer enn dette for å håndtere den alvorlige økonomiske situasjonen, sier Ole-Kristian Bergerud.

Jordbruket la i sitt krav på 11,5 mrd.kr. til rette for å tette inntektsgapet til andre grupper i samfunnet med 100.000 kr. Det sammenliknbare tilbudet på 8,9 mrd.kr. legger opp til å tette inntektsgapet med 30.000 kr.

– Vi må sørge for at de som er i næringen blir med videre, og at unge tør å ta steget inn.

Det er en vesentlig avstand mellom kravet på 100.000 kr i tetting av inntektsgap, og tilbudet på 30.000 kr. Dette vil utgjøre en stor forskjell for bonden, sier Ole-Kristian Bergerud.

– Oppgjøret må bidra til at bondens inntekt faktisk kommer nærmere andre grupper i samfunnet, understreker Bergerud.

Staten følger jordbrukets vurdering av kostnadsutviklingen

I tilbudet følger regjeringen langt på vei den ekstraordinære kompensasjonen i 2022 som jordbruket krever, og kostnadsutviklingen i 2023.

– Kostnadsveksten er uten sidestykke. Det ser ut som regjeringen har forstått alvoret i den situasjonen næringen står i. Nå er det viktig at den ekstraordinære utbetalingen for 2022 kommer raskt. Det er viktig for å sikre årets matproduksjon i en urolig tid, sier Ole-Kristian Bergerud.

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil nå gjennomgå tilbudsdokumentet, og på bakgrunn av det beslutte om det er grunnlag for å gå i forhandlinger eller ikke.

 

For kommentar kontakt:

Ole-Kristian Bergerud, leder i Østfold Bondelag på mobil 918 45 004