Kåre Ødemark forklarer ungdomsskoleelever i Skiptvet om sikker bruk av motorsag! Foto: Anlaug Wennevold, NLR HMS.

For 7. gang har Rakkestad og Degernes Bondelag invitert 10. klassinger (ca. 100 elever) på Rakkestad Ungdomsskole til en HMS-dag. Konseptet er utarbeidet i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving og Norges Bondelag etter flere års positiv evaluering og utprøving på Rakkestad Ungdomsskole. Det er «Praktisk HMS-arbeidskurs» som ligger til grunn for dagen. På Norges Bondelag`s hjemmeside, finner du mer informasjon under: «Trygg på jobb,- med landbruk som eksempel». Det er et gratis kurs, skolene kan laste det ned via «Fronter og e-learning».

DEL 1: I plenum starter dagen med en informasjon om HMS og holdninger, samt hvordan elevene skal bruke kurset på internett. Utført av HMS-rådgiver fra Norsk landbruksrådgiving HMS.

Del 2: Elevene starter kurset i sine respektive klasserom. Lokalt Bondelag stiller dagen til disposisjon for elevene i klasserommene. Til slutt gjennomføres en eksamen som viser hvor mange riktige svar i prosent av totalt 62 spørsmål.

Del 3.: Samling i plenum. Det blir vist film om alvorlige ulykker i landbruket. Dagfinn Søtorp stilte opp som «sannhetsvitne», der han fortalte om dødsulykken i gjødselkjelleren hjemme på gården. En sterk og gripende historie.

Til slutt kåres de to beste elevene. Disse fikk hver sin premie fra Rakkestad Brannkasse v/ Karianne Kartnes, samt at den beste klassen fikk gratis pizza.

Trøgstad Bondelag har også brukt dette konseptet i flere år, og i år var det oppstart i Skiptvet Bondelag.

Flyers om Rakkestad og Degernes!

Flyers om Skiptvet!