Informasjon om undersøkelsen er sendt ut til alle bruksmedlemmer i Østfold Bondelag som vi kjenner e-postadressen til.  Undersøkelsen kan besvares digitalt, på papir og/eller på telefon. I e-posten ligger en lenke til det digitale spørreskjemaet. Hvis du ikke har mottatt denne kan du bestille den hos Utmarksavdelingen. Hvis du ønsker å besvare på papir eller pr. telefon kan du ta kontakt med Utmarksavdelingen.
 
Svarfrist på undersøkelsen er 13. mai 2012. Utmarksavdelingen ønsker i etterkant å kontakte de grunneierne/grunneierlagene som opplever skader per telefon, for å få mer informasjon om forhold som ikke dekkes av undersøkelsen.
 
Vi håper at så mange som mulig tar seg tid til å svare på undersøkelsen, da vi er avhengige av dialog med dere for å forbedre gåseforvaltningen. Samtidig ønsker vi å få tips om andre som har skader fra gås. Send gjerne informasjon om dette til Utmarksavdelingen. På forhånd takk!
 
Hvis det er noe du lurer på, ta kontakt med:
Utmarkskonsulent Pål Sindre Svae i Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold,
tlf 905 50 982, e-post: pal.sindre.svae@havass.skog.no