Smittevernveileder 2.0

Bondelaget har sammen med de øvrige organisasjonene i grøntnæringa gitt innspill til veilederen, og har fått myket opp noen av de mest krevende forslagene. 

HER FINNER DU HELE SMITTEVERNVEILEDEREN.

Veilederen er nå oppdatert med råd og veiledning for selvplukk. Den siste versjonen heter 2,0. Engelsk versjon av veilederen er nå publisert på Mattilsynets nettsider.

Av kapasitetsmessige årsaker har Mattilsynet ikke planer om oversettelse av veilederen til ytterligere språk. Ved behov for opplæring på polsk, vietnamesisk mv. oppfordres det til bruk av FHI og Helsedirektoratet sin generelle informasjon som er oversatt til ulike språk:

 

Nettkurs i smittevernveileder

Her er vårt splitter nye og høyaktuelle nettkurs om smittevernveilederen for produksjon av frukt, bær, grønnsaker og poteter. Målgruppen for kurset er produsenter og rådgivere. Forelser er advokat Jan H. Bangen i Norges Bondelag. 

VIL DU BLI MEDLEM OG FÅ GRATIS TILGANG TIL KURSET?

Veilederen ble lagt ut av Mattilsynet den 14. mai i år, og beskriver hvordan en bør legge opp smittevernsarbeidet i virksomheten i forbindelse med utbruddet sav SARS Covid-19. Veilederen er laget på oppdrag fra Landbruksdepartementet og i samarbeid med Arbeidstilsynet, stiftelsen Matmerk og Fylkesmannen Vestlandet med innspill fra andre fylkesmenn. Den er ment å være en rettleder i det løpende smittevernarbeidet. Dette kurset vil gi deg en oversikt over hva som kreves.

Klikk her for å se kurset gratis dersom du er medlem i Norge Bondelag eller er samarbeidende regnskapskontor. 

Klikk her for å kjøpe kurset dersom du ikke er medlem i Norges Bondelag

Klikk på denne filmen for å få en liten introduksjon til det kurset innebærer.