Bondelagets Skattekurs arrangeres årlig og eksklusivt for ansatte på samarbeidende regnskapskontorer over to dager. Skattekurset har som målsetting å gi en bred gjennomgang av relevante skatte- og avgiftsfaglige nyheter slik at regnskapsførerne er faglig oppdatert til det kommende årsoppgjøret.

Kursholdere har vært advokat Elise Midling-Hansen, og autoriserte regnskapsførere Pål Kristian Ormstad og Line Tronstad fra Bondelaget.

Det ble kurset i følgende temaer:

  • Skatte- og avgiftsopplegget for 2020 (lov- og forskriftsendringer) og relevante dommer, vedtak og uttalelser
  • Ofte stilte spørsmål og aktuelle saker
  • Ektefellebeskatning (ektefeller og samboeres rettsforhold, skattelegging av ektefeller)
  • Landbruksbaserte omsorgs-/velferdstjenester (Inn på tunet), med skatte-, avgifts- og regnskapsmessige sider, samt kompensasjonsordningen for mva for private tilbydere av helse-, undervisnings- og sosiale tjenester.
  • Lønn (bedriftseieren har blitt arbeidsgiver, regnskapsføreren har tatt på seg lønningsoppdraget, rutiner og eksempler)
  • Trygd (tidligpensjonsordningen i landbruket)
  • Oversiktsbilde over offentlige ordninger og private personforsikringer
  • Virksomhet - oppstart og opphør (skatte- og avgiftsrettslige vurderinger ved oppstart av virksomhet, opphør/nedlegging, mindre anvendelig bygningsmasse)
  • Digitalisering av regnskapet (skatteetatens digitaliseringsprosjekt, nye kontrollrutiner for automatisk bokføring, dataflyt i landbruket)
  • Statsbudsjettet 2021