- Jeg er opptatt av kulturlandskapet og biologisk mangfold. Derfor skal jeg plante en trerekke langs gårdsveien. Veikanten har jeg planert og treplanting står for tur. Da jeg, i en annen sammenheng, var innom databasen for artsmangfold, oppdaget jeg at i min veikant var det registrert en sjelden plante. Jeg ble litt lei meg. Denne planta har jeg antakelig gravd bort, startet innlegget til Stumberg.

Han innrømmet at det var hans ansvar å sjekke først, men at det ikke falt ham ikke inn å gå på nettet for å kunne vedlikeholde veikanter. Han veit heller ikke hvem som har gjort registreringen.

- Hvorfor kunne ikke jeg fått et varsel om registreringen? Da kunne jeg ha en sjanse til å ettergå om det virkelig var en viktig plante, og ikke minst, jeg hadde vært klar over den og kunne tatt hensyn, spurte Stumberg.

Det gjøres mange registreringer på landet eiendommer, enten det er artsmangfold, kulturminner eller geologiske undersøkelser.

- Det burde ha være en selvfølge med opplysningsplikt til oss som grunneiere, og jeg håper Norges Bondelag vil jobbe for at vi som grunneiere skal ha rett til å vite hva som registreres på våre eiendommer. Med en slik dialog hadde jeg kanskje kunnet hatt en gårdsvei med både trerekke og sjeldne planter, til glede for meg, bier, og biologer, avslutta Stumberg.