Resolusjon fra Østfold Bondelags årsmøte 17.3 2016

Hvilke bønder trenger vi?

Norge er et langstrakt land, med en variert og spennende natur, geografi og topografi. Vårt fylke har også stor variasjon. Fra ytterst til innerst, fra øverst til nederst. Vi har store gårder og små gårder, gårder ved kysten og gårder i skogen, flate gårder og kuperte gårder. Vi har husdyrbønder, grønnsaksbønder, bønder med korn og bønder med potet. Gamle bønder og unge bønder, økobønder, heltidsbønder og deltidsbønder.

For å nå målet om størst mulig selvforsyning av mat i Norge, og Stortingets mål om økning i matproduksjonen hvert år, må det være plass til alle disse bøndene. Noen bruk har forutsetninger for å være store, men langt fra alle. Vi må også ha med deltidsbonden, som produserer mye mat selv om produksjonen ikke er et fullt årsverk. Det er summen av alle disse bøndene som gir oss størst mulig matproduksjon. Østfold trenger bonden! Store bønder, små bønder. Heltidsbønder, deltidsbønder. Fremtidsbønder. - Alle må med!