Når skal jeg søke om hva i 2017?

Dato

Hva skjer på disse  datoene?

Hva kan jeg søke om tilskudd for?

1/1-17

Telledato for siste registrering i gammelt søknadsskjema.

Det er mulig å registrere søknad om produksjons- og avløsertilskudd.

 • Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 2016
 • Husdyrtilskudd
 • Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon
 • Tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser
 • Distriktstilskudd frukt, bær og grønt for kvantum levert til godkjent omsetningsledd i 2016
 • Driftstilskudd til melkeproduksjon
 • Driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon

 

20/1-17

Søknadsfrist gammelt søknadsskjema.

1/5-17

Telledato for første registrering i nytt søknadsskjema.

Det er mulig å registrere søknad om produksjonstilskudd.

 • Husdyrtilskudd (unntatt bikuber)
 • Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon
 • Driftstilskudd til melkeproduksjon
 • Driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon
 • (Registrer dyr som gir grunnlag for avløsertilskudd)
 • (Registrer dyr som gir grunnlag for tilskudd for grovfôrareal).

15/5-17

Søknadsfrist for første registrering i nytt søknadsskjema.

Juni 2017

Utbetaling etter søknad pr. 1.1.2017

 

1/10-17

Telledato for andre registrering i nytt søknadsskjema.

Det er mulig å registrere søknad om produksjons- og avløsertilskudd.

 

 • Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 2017
 • Husdyrtilskudd
 • Tilskudd til økologisk areal og husdyr
 • Tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser
 • Distriktstilskudd frukt, bær og grønt for kvantum levert til godkjent omsetningsledd i 2017
 • Areal- og kulturlandskapstilskudd
 • Tilskudd til dyr på beite
 • Tilskudd til dyr på utmarksbeite
 • Driftstilskudd til melkeproduksjon
 • Driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon
 • (Registrer dyr som gir grunnlag for avløsertilskudd)
 • (Registrer dyr som gir grunnlag for tilskudd for grovfôrareal).

 

15/10-017

Søknadsfrist for andre registrering i nytt søknadsskjema

10/1-18

Frist for å etterregistrere opplysninger

 • Avløserutgifter for perioden 15. oktober til 31. desember
 • Dyr på utmarksbeite som er tatt ned fra beite senere enn 15. oktober
 • Livdyr (gris, kylling og kalkun) som er solgt mellom 15. oktober og 31. desember
 • Kvantum frukt, bær og veksthusgrønnsaker samt poteter dyrket i Nord-Norge som er solgt mellom 15. oktober og 31. desember.

Februar 2018

Utbetaling etter søknad pr. 1.5 og 1.10 2017

 

Fra og med 2018, blir første telledato 1. mars, med søknadsfrist 15. mars.

Lenke til Fylkesmannen i Østfold sine sider.

Lenke til Landbruksdirektoratets sider.