En glad gjeng fra bondelagene i Fredrikstad: Espen Sommerfelt fra Onsøy og leder av fellesutvalget, Arne Fuglevig fra Kråkerøy, Knut Espen Hystad fra Borge, Sverre Hjørnerød fra Glemmen, Gustav Thorsø Mohr og Lise Thorsø Mohr begge fra Torsnes Bondelag.

Lokallagene i Fredrikstad kåres til Årets lokallag 2014

Prisen "Årets Lokallag" deles ut av styret i Østfold Bondelag. Styret gjør en årlig vurdering av lokallagenes aktivitetsnivå, for å finne det lokallaget som har utmerket seg innenfor gitte kriterier. Årets vinner kan skryte av å samarbeide godt, påvirke kommunale prosesser bra, være eksepsjonelt gode på store arrangementer og "komme på" med saker i lokalpressen.

Juryens begrunnelse

Prisen går til lokallagene i Fredrikstad, som består av Glemmen Bondelag, Rolvsøy Bondelag, Torsnes Bondelag, Borge Bondelag, Kråkerøy Bondelag og Onsøy Bondelag. Lagene har blant annet utmerket seg med et meget vellykket Åpen Gård-arrangement i Torsnes med 3 000 besøkende. Hver for seg er lokallagene kanskje små, men sammen kan de utrette mye. Fellesutvalget har vist seg å være en god arena for samarbeidet mellom lokallagene, og de har nytt godt av "sterkere lokallag"-satsingen til Østfold Bondelag. Lokallagene har jobbet godt og jevnt gjennom året.

Det er ikke mange heltidsbønder i regionen, og medlemsmassen må kanskje engasjeres på en annen måte. Dette har lokallagene fått bra til, noe som har vist seg gjennom høy deltagelse på årsmøtene. Gjennom Fellesutvalget har lokallagene vært gode på påvirkning av kommunale prosesser, slike som arealplaner og lokale høringer. Ved å lese lokalavisen Fredrikstad Blad, har vi sett at lokallagene også evner å "komme på" med gode saker i media.

Lagene har til sammen 544 medlemmer ved utgangen av 2014, dette tilsvarer en økning i medlemsmassen på syv prosent. Prisen deles ut til leder av Fellesutvalget, Espen Sommerfelt, på vegne av de seks Fredrikstad-lagene. Østfold Bondelag gratulerer lokallagene i Fredrikstad som vinner av Årets Lokallag pris 2014!