Tid:   Tirsdag 27. april klokken 11.00

Sted: Auditoriet i R5, Akersgata 59, Oslo

Det er begrenset med plasser, så de som vil delta fysisk, må melde seg på til guro.bjornstad.heimly@bondelaget.no

Pressekonferansen vil også streames her: 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/jordbrukets-karav/id2845890/

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes er forventningsfull før jordbruksoppgjøret.

- Vi forhandler om inntektsmulighetene for bønder. Det er nødvendig å løfte inntektene i jordbruket for at vi fortsatt skal drive jorda og produsere mat, sier Bartnes, og minner om at dette handler om hvordan maten skal dyrkes og hvordan landet skal se ut.

Forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes og leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff presenterer kravet i pressekonferansen. Forhandlingsleder fra staten Viil Søyland er også til stede.

Staten kommer med sitt tilbud til landbruket 4. mai og forhandlingene mellom partene skal være avsluttet 15. mai.