Politikere på grønt og kornskole hos Østfold Bondelag

Av Heidi Kirkeby,
  • Tips en venn om denne siden

Fredag 30. august inviterte Østfold Bondelag kandidater til fylkestingsvalget (1. – 6. kandidat) med på fagtur. Østfold er mangfoldig, og på denne turen vil vi fokuserte vi på planteproduksjonene i fylket vårt. Landbruket i det nye fylket Viken vil stå for en stor og viktig del av den samla matproduksjon i Norge, og det er viktig for oss at våre framtidige fylkespolitikere har kunnskap om og fokus på hvordan de ønsker å forvalte dette ansvaret.

Ny viten om satsing innenfor korn- og kraftfôrindustrien

Første stopp var på kraftfôrfabrikken til Felleskjøpet Agri på Kambo

- Vi er det største industrianlegget til Felleskjøpet. Vi har vært her i 100 år. Nå har vi modernisert og investert for 300 millioner kroner med tanke på å bli her i 100 år til, om dere fylkespolitikere legger til rette for det, innledet fabrikksjef Kari Lundblad.

Administrerende direktør i Norske Felleskjøp, Eli Reistad, fortalte levende om hvordan det kornet vi alle ser rundt oss i landskapet har sin ferd, via tresking, lagring og videreforedling fram til brød på tallerken. – Vi har bare 3 % jordbruksareal i Norge, og dette må vi verne om. Det meste av denne «3 prosenten» blir brukt til fôrproduksjon enten det er gras eller korn som går til dyrefôr før det via husdyra våre blir til mat til tallerken. Eli Reistad understreket videre hvor viktig det er for legitimiteten til norsk landbruk at den i hovedsak er basert på norskproduserte råvarer.

I snitt er 60 % av kraftfôrproduksjonen basert på norske råvarer. Det varierer over år hvor mye vi må importere, spesielt mye av proteinandelen må importeres (f.eks soya, mais og raps) siden vi nå ikke kan blande inn verken fiskemel og kjøttbenmel. Her er det mye spennende forskning på å få inn nye alternative proteinkilder f.eks fra skog eller tang og tare.

Avslutningsvis fikk politikerne en omvisning i den hypermoderne kraftfôrfabrikken med fokus på bruk av ny automasjon, høy bevissthet mtp energigjenvinning, utslipp, arbeidsmiljø m.m.

Lunsj på Vestre Bjølsund gård i Rygge

Etter en fortreffelig suppe med svin og rotgrønnsaker levert av "Bestemor Lilly" innledet  fylkesleder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag om verdiskaping i Østfoldjord- og Vikenjordbruket generelt, og i grøntproduksjonene spesielt.

- I en nylig framlagt rapport fra forprosjekt for «Økt verdiskaping innenfor grønnsaker, potet, frukt og bær» har vi fått oppdatert kunnskap om at det kan produseres vesentlig større mengder grønt i Østfold, men at utfordringene ligger i at markedet også her pr d.d. er «fullt» mye pga svakt importvern, orienterte Uvaag.

Deretter fikk vi omvisning på gården hvor familen Kristoffersen driver både økologisk og konvensjonelt med løk, potet, pastinakk og korn. I tillegg driver familien gårdsbutikk, der de også tilbyr en rekke ulike grønnsaker fra veksthuset sitt.

Bondens nærmeste utviklingspartner - Grøntpakkeri Øst

Over en kaffekopp og sorbet m/bjørnebær fra Bamsrudlåven fortalte daglig leder Robert Lindegjerdet om den 10 - årige historien til Grøntpakkeriet Øst som har vært preget av utvikling og vekst. De er bondens nærmeste hjelper på vasking, pakking og ikke minst riktig langtidslagring.

- Vi er rigget for vekst, det samme er bøndene i området. Når veksten kommer må vi sørge for at vi kan ta den lokalt med norske råvarer, slik at importandelen som et minimum ikke øker, orienterte Lindegjerdet. 

Karl Emil Rosnæs, styreleder GPØK rettet fokuset på et tollvern som har stått rolig og til dels er et for dårlig vern om det blir et større fokus på pris fra forbrukeren sin side - før politikerne fikk en omvisning i produksjonen og en rotvekstmiks på vei hjem med beskjed om å lage noe godt av dette i dagene fram til valget.

 

Møte med organisasjonene om årets jordbruksforhandlinger

Tirsdag møtte Østfold Bondelag organisasjoner og avlslag til speedmeeting og innspill til årets jordbruksforhandlinger. - Vi ser fram til å få gode signaler fra dere som virkelig kjenner utfordringene innenfor de ulike produksjonene, åpnet fylkesleder Svend Arild Uvaag.

Seniorkurs - forberedelse til en ny hverdag

Østfold Bondelag arrangerer kurs torsdag 12. mars kl. 10.00 - 17.00 rettet til bønder som skal overdra gården til neste generasjon, selge den eller avvikle gårdsdriften og fortsette å forvalte gården.

Stormøte korn 2020

Akershus og Østfold Bondelag inviterer til sitt årlige kornmøte tirsdag 10. mars kl. 18.30 i Askim kulturhus. - Vi er glade for å kunne invitere til politiske og faglige drøftinger rundt kornproduksjon i våre områder. Vi har også i år lykkes med å engasjere innledere som er med på å utforme norsk kornpolitikk i praksis.

Partnerskapet for landbruket i Viken er i gang

Onsdag denne uka møttes det regionale partnerskapet for landbruket i Viken for første gang. – Det regionale partnerskapet er en viktig arena for oss i næringa og det er viktig at dette blir ivaretatt på en god måte også i Viken, sier de Sigurd Enger, Håkon Haug Laa og Svend Arild Uvaag – fylkeslederne i henholdsvis Akershus, Buskerud og Østfold.

Fakta og følelser om rovdyr

Les dette intervjuet med Erling Aas - Eng om hvordan det i dag oppleves å bo, og ha dyr på beiter i områder hvor rovdyra er en del av hverdagen.

Viktig med riktige kutt for norsk jordbruk

-Vi skal kutte utslipp og tar oppgaven på alvor. Samtidig er jeg bekymret for konsekvensene de foreslåtte kuttene kan få, ikke bare for jordbruket, men for landet vårt, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Best på verving

Hvaler Bondelag ble best på verving i Østfold i fjor, og økte medlemsmassen i laget med hele 33 %!

Dette skjer i Østfold Bondelag

Onsdag
11
mars

Styremøte Østfold Bondelag

Østfold Bondelag sitt kontor i Askim
Torsdag
12
mars

Seniorkurs for bønder - forberedelse til en ny tilværelse

Bøndenes Hus i Hærland
Torsdag
19
mars

Årsmøte Østfold Bondelag 19. mars

Rakkestad

Våre samarbeidspartnere