De siste ukene har Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og staten forhandlet om et forenkla jordbruksoppgjør. Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag, og oppgjørsveteran i Norges Bondelag, Anders Huus, er på plass i studio for å svare spørsmål.